Yhteydenpito jäseniin

Jäseniin kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä. Säännöllinen yhteydenpito vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista. On tärkeää huomioida uudet jäsenet, mutta vanhojakaan ei pidä unohtaa.

Uusi jäsen – tervetuloa MLL:ään!

Jäseneksi liittymiselle on aina jokin syy. Useimmiten uusi jäsen haluaa tulla mukaan MLL:n paikalliseen toimintaan tai hän haluaa tukea MLL:n työtä. Oli syy mikä tahansa, toivottakaa uusi jäsen tervetulleeksi!

Lähettäkää uudelle jäsenelle Tervetuloa-kirje. Siinä kannattaa yhteystietojen lisäksi kertoa, mitä yhdistys tekee ja miten toimintaan pääsee mukaan – joko osallistujaksi tai vapaaehtoiseksi aktiiviksi. Myös paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut ovat uusia jäseniä kiinnostavaa sisältöä.

 

Yhteydenpito jäseniin

Sähköiset tai perinteiset jäsenkirjeet sekä kutsut yhdistyksen kokouksiin kuuluvat perustason yhteydenpitoon. Jäsenkirjeen lisäksi voitte pitää yhteyttä jäseniin esimerkiksi sähköpostitse, Facebook-ryhmän kautta tai vaikkapa Whatsapp-viestillä.

 

Millä tavoin jäsentä voi huomioida?

  • Lähettämällä säännöllisesti jäsenkirjeitä, vähintään 2 kertaa vuodessa
  • Kutsumalla syys- ja kevätkokouksiin
  • Kutsumalla henkilökohtaisesti tapahtumiin
  • Kutsumalla talkoisiin (somen kautta, sähköpostitse, soittamalla)
  • Tekemällä jäsenkyselyn, jossa kartoittaa jäsenten toiveita
  • Järjestämällä jäsentapahtumia (esim. ideointi-ilta, jäsentapaaminen kaikille / vauvaperheille / ekaluokkalaisten perheille / teini-ikäisten vanhemmille / senioreille, retki

 

Mitä jäsenkirjeeseen?

Hyvä jäsenkirje kertoo ajankohtaisista asioista, mutta myös lujittaa jäsenyyttä – eli vastaa kysymykseen: ”Miksi kannattaa pysyä jäsenenä?”. Jäsenkirjeen ei tarvitse olla pitkä. Siinä voi unohtaa virallisuuden ja kirjoittaa vertaiselle. Vapaaehtoisnetin kuvapankista löytyy kuvia tekstin elävöittämiseen.

Jäsenkirjeen sisältöjä

  • Mitä yhdistys tekee? (mm. lapsille, nuorille, perheille suunnattu toiminta ja tapahtumat, vaikuttamistyö)
  • Mitä yhdistys suunnittelee (esim. tulevat tapahtumat)? Mihin yhdistys haluaa paikkakunnalla vaikuttaa?
  • Miten jäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaa?
  • Yhteystiedot

Jäsenkirjeessä on hyvä myös kiittää jäseniä siitä, että he ovat jäseniä! Lisäksi kannattaa muistuttaa MLL:n työn merkityksestä ja jäseneduista sekä kysyä jäsenten toiveita / odotuksia.

 

Keskusjärjestön viestit jäsenille

Uuden jäsenen liittyessä keskusjärjestö lähettää jäsenelle automaattisen tervetuloviestin. Lisäksi keskusjärjestö lähettää valtakunnallisen jäsenkirjeen 3–4 kertaa vuodessa. Myös jäsenlaskutuksessa viestimme, miksi kannattaa olla MLL:n jäsen. Jäsenyyden päättyessä lähetämme automaattisen sähköpostiviestin, jossa kiitämme jäsenyydestä. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Lapsemme-lehdessä on jäsenyyteen keskittynyt Meidän MLL -osio, jossa on tietoa mm. valtakunnallisista jäseneduista.