Vapaaehtoisnetin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Tapani Tulkki
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
tapani.tulkki(at)mll.fi

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja tiedon tarpeeseen vastaaminen. MLL kerää henkilötietoja ainoastaan, mikäli sivuston käyttäjä haluaa vastauksen lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin, haluaa jättää yhteystietonsa antaessaan saavutettavuuspalautetta tai tehdessään tilauksen (roll-upit, tapahtumaliput, kaitaliinat, Yhdistysavain-nettisivut) tai ilmoittaa lomakkeella pyydetyn tiedon.

 

4. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoa siirretään

MLL:n keskustoimiston ja tarvittaessa MLL:n piiritoimistojen toimihenkilöt. Henkilötietoja ei siirretä MLL:n ulkopuolisille henkilöille.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään Vapaaehtoisnetin olemassaolon ajan. Omat tiedot voi pyynnöstä tarkistaa tai pyytää poistettavaksi milloin tahansa. Ota tällöin yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

 

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Vapaaehtoisnetin käyttäjät.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhdistyksen nimi, henkilön vapaaehtoistehtävä / rooli yhdistyksessä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden Vapaaehtoisnetissä verkkolomakkeilla ilmoittamat tiedot.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsyyn Vapaaehtoisnetissä kerättyihin henkilötietoihin ovat oikeutettuja vain rekisterin yhteyshenkilö ja MLL:n keskustoimiston ja piiritoimistojen nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja ainoastaan heillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan tietoturvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen vaatiessa.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.10.2022.

 

Linkki: Sivuston evästeasetuksista saa lisätietoa täältä!