Piirin ja keskusjärjestön tuki

Yksi mies, kolme naista ja kaksi lasta pöydän ääressä välipalalla.

Sekä piirit että keskusjärjestö tukevat monin tavoin yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatun toiminnan järjestämistä. Jos ja kun kysymyksiä herää, kannattaa aina ensimmäisenä kääntyä oman piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorin tai järjestöpäällikön puoleen. Joskus tieto tai apu löytyy jo täältä Vapaaehtoisnetistä tai vapaaehtoiskaverilta.

Piirin tuki

  • Koulutusten, perehdytysten ja vertaistapaamisten järjestäminen
  • Yhdistyskohtainen ohjaus ja tuki (mm. yhdistys- ja perhekahvilakäynnit, some-tuki)
  • Toiminnan käynnistämiseen liittyvä apu (mm. markkinoinnissa, apu vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja tila-asioissa)
  • Toiminnan ylläpitämiseen liittyvä apu (mm. toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa)
  • Yhteistyön vahvistaminen, yhdistysten edustaminen tai esillä pitäminen kunnan / maakunnan työryhmissä

 

Keskusjärjestön tuki

  • Verkkovalmennukset
  • Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK)
  • Jäsenrekisterin ylläpitäminen / Jäsenpalvelu
  • Tuki uuden yhdistyksen perustamisessa / yhdistyksen lakkauttamisessa