Vaikuttamistyö MLL:n paikallisyhdistyksissä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaikuttamistyö kohdistuu valtion, maakuntien, kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Vaikuttamisen tavoitteena on, että julkinen valta edistää päätöksillään ja toimillaan lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamista.

Yhdistyksen vaikuttamistyössä kunnallisten päätöstentekijöiden lisäksi tärkeitä kohderyhmiä ovat myös

 • Päätöksiä valmistelevat viranhaltijat
 • Lasten kanssa työskentelevät
 • Lasten vanhemmat
 • Suuri yleisö
 • Muut järjestöt
 • Media

MLL:n arvot ja periaatteet ohjaavat vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyön vahvuutena on ihmisten kokema luottamus ja arvostus MLL:n toimintaa kohtaan sekä toiminnan tunnettuus, maankattavuus, laajuus ja laatu.

MLL:n vaikuttamistyö perustuu tietoon ja on luotettavaa. MLL on poliittisesti sitoutumaton järjestö ja vaikuttamistyö on puolueisiin sitoutumatonta.

 

Yhdistys vaikuttajana

 • Yhdistyksen vaikuttamistyö perustuu MLL:n vaikuttamistyön linjauksiin: MLL:n vaikuttamisstrategiaan, kannanottoihin ja lausuntoihin.
 • Yhdistys vastaa piirin tukemana paikallisesta vaikuttamisesta eli kuntavaikuttamisesta. Samassa kunnassa toimivien MLL:n yhdistysten kannattaa tehdä kuntavaikuttamisessa yhteistyötä.
 • Yhdistyksen hallitus vastaa vaikuttamistyöstä ja sopii, kuinka yhdistys sitä käytännössä tekee. Yhdistys valitsee paikallisiin tarpeisiin ja omiin resursseihinsa sopivat tavat vaikuttaa.
 • Yhdistys tekee yhteistyötä alueen muiden lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen kanssa.
 • Yhdistys pitää yhteyttä kunnan luottamushenkilöihin (valtuutetut, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet) sekä toimintansa kannalta keskeisiin kunnan viranhaltijoihin. Muita vaikuttamisen ja kuntayhteistyön tapoja voi olla esimerkiksi osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen tai lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.
 • Yhdistys voi tehdä kannanottoja ja pitää yhteyttä toimialueensa mediaan. Sosiaalista mediaa kannattaa käyttää aktiivisesti vaikuttamistyössä.

 

Miten yhdistys voi käytännössä vaikuttaa?

 • Yhdistys voi ottaa suoraan yhteyttä kunnan päätösten valmistelijoihin tai vaikkapa jakaa MLL:n kannanottoja myös alueensa kansanedustajille. Pääsääntöisesti keskusjärjestö vaikuttaa valtakunnallisella tasolla ja paikallisyhdistys paikallisella tasolla, mutta kansanedustajat voivat olla vastaanottavaisempia viestille, kun se tulee omasta kunnasta tai maakunnasta.
 • Tekemällä itse kannanottoja ja lausuntoja tai jakamalla MLL:n kannanottoja ja lausuntoja omissa kanavissaan, kuten sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla tai suoraan oman kunnan päättäjille ja paikallismedialle. Varsinkin Twitter on tehokas vaikuttamiskanava, jossa päättäjät, johtajat ja media ovat hyvin edustettuina. Oman kannanoton tekemiseen saa apua piiristä tai keskusjärjestöstä.
 • Laatimalla tiedotteita, kirjoituksia ja esiintymällä mediassa. Yhdistyksen kannanotoilla on paljon painoarvoa paikallisella tasolla, koska MLL on tunnettu ja luotettava järjestö. Lapsiperheiden asioiden esiin nostaminen paikallismediassa tukee MLL:n vaikuttamisstrategian tavoitteiden toteutumista.
 • Jakamalla viestejä ja osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on tärkeä osa vaikuttamistyötä. Yhteisiä perusviestejä kannattaa toistaa eri kanavilla ja eri aikaan, sillä yhteistyössä ja toistossa on voimaa.

Lue MLL:n Merijärven yhdistyksen kokemus vaikuttamistyöstä!

Lisätietoja

Paljakka Eevamaija

Vaikuttamistyön asiantuntija eevamaija.paljakka@mll.fi 050 4380 557