Osallisuuden vahvistaminen tukioppilastoiminnassa

11.11.2022 klo 9.00 - 15.00

Osallisuuden vahvistaminen tukioppilastoiminnassa

Oppilaiden osallisuus edistää kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Osallisuuden kokemukset vahvistuvat ilmapiirissä, joka on turvallinen. Koulun aikuiset antavat tilaa oppilaiden toiminnalle, ideoille ja ajatuksille. Tässä koulutuksessa pureudutaan siihen, minkälainen merkitys koulun tukioppilastoiminnalla on koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiselle.

Sisältö:

– ryhmäyttämisen ja oppilaiden osallisuuden merkitys koulun myönteisen ilmapiirin rakentumiselle.
– menetelmiä ryhmäyttämiseen ja nuorten osallisuuden tukemiseen.
– aikuisen rooli nuorten osallisuuden vahvistajana

Kenelle: Koulutus on tukioppilastoimintaa ohjaaville

Kesto ja toteutus: Koulutus toteutetaan työpajatyyppisenä verkkokoulutuksena Zoomissa (klo 9-15). Koulutus sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on sitova. Koulutus on maksuton.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n kouluyhteistyön asiantuntijat

 

Ilmoittaudu täällä!

Katso kaikki tapahtumat