Osallisuuden vahvistaminen tukioppilastoiminnassa

13.4.2023 klo 9.00 - 15.00

Oppilaiden osallisuus edistää kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Osallisuuden kokemukset vahvistuvat ilmapiirissä, joka on turvallinen. Koulun aikuiset antavat tilaa oppilaiden toiminnalle, ideoille ja ajatuksille. Tässä koulutuksessa pureudutaan siihen, minkälainen merkitys koulun tukioppilastoiminnalla on koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiselle. 

Sisältö:

  • ryhmäyttämisen ja oppilaiden osallisuuden merkitys koulun myönteisen ilmapiirin rakentumiselle.
  • menetelmiä ryhmäyttämiseen ja nuorten osallisuuden tukemiseen.
  • aikuisen rooli nuorten osallisuuden vahvistajana.

Kenelle: Koulutus on tukioppilastoimintaa ohjaaville.

Kesto ja toteutus: Koulutus toteutetaan työpajatyyppisenä verkkokoulutuksena Zoomissa (klo 9-15). Koulutus sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on sitova. Koulutus on maksuton.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n kouluyhteistyön asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä

Katso kaikki tapahtumat