Tukioppilaat ja kiusaamisen ehkäiseminen koulussa

12.10.2022 klo 9.00 - 15.00

Kiusaamisen ehkäiseminen on yksi tukioppilastoiminnan perinteisimmistä tavoitteista. Vaikka vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on koulun aikuisilla, tarvitaan oppilaita mukaan yhteisöllisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä kiusaamisen vastaisten normien ylläpitämiseen. Tukioppilastoiminnalla on roolinsa koulun kiusaamisen vastaisessa työssä niin ennaltaehkäisyn, huomaamisen, kiusaamiseen puuttumisen kuin kiusatun tukemisenkin osalta.

Sisältö: Koulutuksessa keskustellaan koulun kiusaamisen puuttumisen käytännöistä ja kirkastetaan tukioppilaiden roolia osana koulun kiusaamisen vastaista työtä. Alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia

Toteutus: Vuorovaikutteinen verkkototeutus

Kenelle: Koulutus on suunnattu tukioppilaiden ohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneille lähetetään noin viikko ennen koulutusta sähköpostitse tarkempaa tietoa koulutuksesta, koulutuksen linkki sekä kirjautumisohjeet.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n kouluhyvinvoinnin asiantuntijat

 

Ilmoittaudu täällä!

Koulutuksen järjestäjä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Katso kaikki tapahtumat