Tukioppilasohjaajan koulutus, monimuotototeutus

Tukioppilastoimintaa on yli 80% suomalaisista yläkouluista ja vuosittain tukioppilastoiminnan parissa työskentelee yli 11 000 tukioppilasta ja 900 ohjaajaa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Toiminnallisessa työpajatyylisessä koulutuksessa saat välineitä toteuttaa laadukasta ja vaikuttavaa tukioppilastoimintaa koulussasi sekä saat ideoita ja vertaistukea toisilta tukioppilasohjaajilta.

Sisältö:  
– tukioppilastoiminnan toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet
– tukioppilaiden ohjaaminen
– tukioppilastoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
– menetelmiä tukioppilastoimintaan

Kenelle: Koulutus on suunnattu tukioppilastoiminnan parissa työskenteleville opettajille, koulunuorisotyöntekijöille, kuraattoreille ja muulle koulun henkilökunnalle.

Kesto ja toteutus: Koulutus on monimuotokoulutus, joka koostuu yhden päivän verkkotyöpajasta (9-15.30), harjoitustehtävistä sekä itsenäisestä opiskelusta Moodle-alustalla. Koulutuksen laajuus on 0,5op.

Ilmoittautuminen: Koulutus on maksuton. Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on sitova.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n tukioppilastoiminnan asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä

Katso kaikki tapahtumat