Kaksi henkilöä pitävät kädessään K-ryhmän ja MLL:n yhteistyörusettia, jota myydään ukrainalaisten auttamiseksi.

Ukraina-rusetti

Yhteisöllistä tekemistä ja apua –
Ukraina-rusetti-keräys tuotti yli 264 000 euroa

 

K-ryhmän ja MLL:n yhteinen Ukraina-rusetti-keräys tuotti yhteensä 264 166 euroa. Keräysvaroilla on järjestetty toimintaa ja tapahtumia ympäri Suomen sekä jaettu ruokalahjakortteja.

K-ryhmän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhteistyössä järjestetyn Ukraina-rusetti-keräyksen lopullinen keräystulos on 264 166 euroa. Keräyksen tuotto kertyi K-ruokakaupoissa ja Neste K -liikenneasemilla myydyistä Ukraina-ruseteista. Joulukuussa 2022 alkaneen ja kesäkuussa 2023 loppuneen keräyksen aikana myytin yli 75 000 kappaletta Ukraina-rusetteja.

Ukraina-rusetteja ostettiin kappalemäärissä mitattuna ylivoimaisesti eniten Uudellamaalla. Kaupunkilaiset korostuvat keräykseen osallistuneissa ja eniten rusetteja ostettiin kappalemääräisesti Helsingissä ja Turussa. Myös Etelä-Karjalassa oltiin aktiivisia keräyksen suhteen, sillä itärajan tuntumassa Imatralla ja Lappeenrannassa rusetteja ostettiin keskimääräistä enemmän.

Keräysvaroista 45% on käytetty ruokalahjakortteihin, joita jaettiin keväällä keräyksen alkukuukausina kertyneillä varoilla. Syksyllä jaetaan vielä toinen erä ruokalahjakortteja MLL:n piirien kautta. Yhteensä ruokalahjakortteja jaetaan yli 118 000 euron arvosta. 10% keräysvaroista on käytetty MLL:n palveluiden tuottamiseen, esimerkiksi ukrainalaisille viestintään, vaikuttamiseen sekä keräysvaroilla tehdyn toiminnan tukemiseen ja koordinointiin.

45% keräysvaroista on käytetty MLL:n paikallisyhdistysten ja piirien toteuttamaan toimintaan, joka tuo ukrainalaisia ja suomalaisia perheitä yhteen. Toimintaa on järjestetty ympäri maan yli 40:llä paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja Seinäjoelta Iisalmeen. Paikallisyhdistysten ja piirien järjestämä toiminta on ollut järjestäjiensä näköistä: keräysvaroilla on järjestetty kerhoja, retkiä, tempauksia, puuhapäiviä ja tutustumispäiviä perhekahviloihin ja kohtaamispaikoille. Monipuolista ja -muotoista toimintaa järjestetään vielä loppuvuoden aikana. Lisäksi keräysvaroilla on hankittu käännös- ja tulkkausapua, jotta ukrainalaisten olisi helpompaa löytää toiminnan pariin ja kommunikointi suomalaisten kanssa olisi sujuvampaa.

Lämmin kiitos kaikille Ukraina-rusetin hankkineille sekä keräysvaroilla toimintaa järjestäneille paikallisyhdistyksille ja piireille. Kiitos myös aivan kaikille vapaaehtoisille, yhdistyksille ja piireille – teidän ansiostanne MLL voi tarjota turvallista arkea tukevaa toimintaa ja yhdessäoloa ukrainalaisille ja suomalaisille lapsille, nuorille ja perheille.  💙💛

Järjestitkö toimintaa? Muista raportoida!

Avustusta saaneiden tulee täyttää raportointilomake mahdollisimman pian toiminnan jälkeen. Raportointilomakkeeseen kannattaa tutustua jo hakuvaiheessa, jolloin on helppo kerätä tapahtuman tai toiminnan aikana raporttiin tarvittavia tietoja.

Raportoi avustuksen käytöstä ja toiminnasta tällä lomakkeella

Kaipaatko ideoita?

Katso syyskuussa pidetyn sparrausillan tallenne täältä. Illan kalvot löytyvät täältä.

 

Avustuksen myöntämisen ja käytön ehdot

 • avustettavan toiminnan ei tarvitse olla pelkästään ukrainalaisille perheille, mutta toimintaan täytyy kutsua erityisesti ukrainalaisia lapsia, nuoria ja/tai perheitä
 • avustusta voi käyttää tapahtuman tai toiminnan kustannusten kattamiseen, esimerkiksi tarjoiluihin, palkkoihin tai palkkioihin
 • avustus voidaan myöntää kokonaan tai osittain
 • avustusta myönnetään vain MLL:n paikallisyhdistysten tai piirien järjestämään toimintaan. Avustusta ei saa antaa edelleen muille tahoille.
 • avustusta saanut tapahtuma tulee järjestää ennen 15.12.2023
 • avustusta saaneen tahon tulee raportoida avustuksen käyttö viimeistään 1kk tapahtuman jälkeen, kuitenkin ennen 31.12.2023

 

Mitä tehtäisiin?

Ukraina-rusetin tuotoilla tuettava kotouttava toiminta voi olla lähes mitä vain paikallisyhdistyksen tai piirin näköistä toimintaa – tärkeintä on, että toiminta mahdollistaa suomalaisten ja ukrainalaisten kohtaamisen.

Tuella voi madaltaa osallistumiskynnystä toimintaan esimerkiksi käännättämällä mainoksia tai vaikka palkkaamalla tulkin yhdistyksen perhekahvilaan tai tapahtumiin, järjestämällä yhteisen aamupalan tai kahvihetken tarjoiluineen perhekahvilaan tai laajentamalla jo olemassa olevaa toimintaa. Tuella voi myös järjestää tapahtumia, tempauksia, kerhoja tai retkiä koko loppuvuoden 2023 ajan.

MLL jakoi vuonna 2022 avustusta yhdistysten ja piirien kesätoimintaan. Viime kesän onnistuneista tapahtumista voi ottaa ideoita omaan toimintaan:

 • Perhekahvila, puistotreffit, piknik
 • Lastenjuhla, kesäjuhla, oman kylän festarit
 • Liikuntatapahtuma, metsäretki, tutustumiskäynti oman alueen nähtävyyksiin tai kiinnostaviin paikkoihin
 • Retki tai yhteislähtö johonkin paikkaan tai tapahtumaan
 • Kerhotoimintaa, kuten vaikka läksykerho, kokkikerho, liikuntakerho…
 • Leffailta, peli-ilta
 • Leikkipäivä-tapahtumat

Toiminta-avustushakemuksissa esiintyneitä ideoita, mihin hakea avustusta:

 • Tulkki perhekahvilaan, retkelle tai tapahtumiin
 • Mainosten käännöskustannukset
 • Kerhojen järjestäminen, nuoren kerhon apuohjaajan palkkaaminen
 • Läksykerho, läksyissä auttaminen, koulun jälkeen oleva kerhotoiminta
 • Usean toimijan yhteiseen tapahtumapäivään osallistuminen
 • Tukioppilastoiminta, ukrainalaisten koululaisten tukeminen tukioppilastoiminnan kautta

Yksin vai yhdessä? Keiden kanssa tehdä tapahtumia?

Toimintaa ei tarvitse yksin, vaan siihen voi kysyä mukaan muita yhdistyksiä ja paikallisia toimijoita. Yhteistyötahoja voivat olla vaikka…

 • Toiset MLL:n yhdistykset. Onko naapurissa joku yhdistys, jonka kanssa järjestää tapahtumia tai mainostaa toimintaa?
 • Ukrainalaisten yhdistykset ja verkostot – löytyykö paikkakunnalta ukrainalaisten yhdistystä, verkostoa, kohtaamispaikkaa tai muuta, missä tiedottaa toiminnasta ja kysyä mukaan suunnitteluun tai toteutukseen?
 • Vastaanottokeskukset ja SPR:n paikallisosastot tavoittavat toimintansa kautta Suomeen tulleita ukrainalaisia, voisiko heidän kanavistaan saada apua tapahtumien mainontaan?
 • Oman paikkakunnan seurakunta ja koulut tai itse kunta/kaupunki sekä paikalliset yhdistykset, urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset…

Vinkkejä ja tukimateriaaleja MLL:n sivuilla, Vapaaehtoisnetissä ja muualla

Ukrainalaiset Suomessa 2022. Sisäministeriön katsaus. 

Ukrainan tilanne ja perhekahvilat – ohjeita vapaaehtoisille (mll.fi)

Tehdään ja leikitään yhdessä – leikkivinkit useilla eri kielillä, myös ukrainaksi ja venäjäksi (mll.fi)

Vapaaehtoisen voimavarat vaikeina aikoina  (mll.fi)

Perhekahvilaesite ukrainaksi (mll.fi)

Ilolla eskarista ekalle – toimintaideat ja materiaalit (mll.fi)

Leikkipäivä: ohjeet leikkitempauksen järjestämiseen (leikkipaiva.fi)

Ukraina-rusetin viestintämateriaalit Gredissä (gredi.fi)

Kuvakortit suomi-ukraina, kuvalliset kortit kommunikoinnin tueksi (papunet.net)

 

Lisätietoja

Maeda Emi

Projektikoordinaattori emi.maeda@mll.fi 050 4655 636