Piirien ja paikallisyhdistysten ehdotukset liittohallituksen jäseniksi 2024-2026 ja varapuheenjohtajiksi 2024

MLL:n sääntöjen 18 §:n mukaan liittovaltuuston syyskokouksessa valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi. Liittohallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Lisäksi valitaan liittohallituksen jäsenten keskuudesta kaksi varapuheenjohtajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Liittovaltuusto on asettanut toimikaudekseen vaalivaliokunnan valmistelemaan liittohallituksen valintoja. Vaalivaliokunnan puheenjohtajan toimii liittovaltuuston puheenjohtaja Tarja Larmasuo Espoosta ja sen jäseniä ovat Harri Tilli Espoosta, Eila Estola Oulusta ja Tommi Niemi Seinäjoelta, sekä Jari Saine Helsingistä. Sihteerinä toimii hallintojohtaja Stina Stavén.

 Liittovaltuuston vaalivaliokunta pyytää piireiltä ja paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia liittovaltuuston syyskokouksessa tehtäviä valintoja varten. Liittovaltuuston syyskokouksessa valitaan:
liittohallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2024 – 31.12.2026
liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja liittohallituksen jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi 2024
liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja liittohallituksen jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi 2024

 Vaalivaliokunta pyytää, että ehdotukset perustellaan ja niihin liitetään ehdokkaan esittely. Ehdotuksen tekijän on varmistettava ehdottamaltaan henkilöltä suostumus ehdokkuuteen. Ehdotukset tehdään myös varajäsenistä.

Vaalivaliokunta on laatinut valintaperusteet, jotka se ottaa huomioon tehdessään ehdotuksensa liitto-valtuustolle. Liittohallituksen kokoonpanon tulisi olla sekä maantieteellisesti että MLL:n toimialojen kannalta ammatillisesti riittävän edustava. Myös sukupuolijakauma pyritään ottamaan huomioon. Liitto-hallituksessa on hyvä olla jäseniä sekä liiton sisältä että yhdistys- ja piiritoiminnan ulkopuolelta. Liiton sisäisen näkökulman ei tulisi kuitenkaan korostua liikaa. Liiton luottamusjohdon tehtäviin valittavat henkilöt eivät voi olla keskusjärjestön, piirin tai yhdistyksen toimihenkilöitä tai siihen rinnastettavissa olevia henkilöitä. Liitolle olisi eduksi, että hallitukseen valittavat edustaisivat MLL:n kannalta tärkeitä verkostoja ja että he tukisivat liiton kykyä vastata uusiin haasteisiin ja muutokseen. Myös lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvä tutkimusnäkökulma tuo liitolle lisäarvoa.

Liittohallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään ovat erovuorossa seuraavat:
KTM Jaana Kaartinen, Tampere (varajäsen luokanopettaja Petra Vesuri, Valkeala)
Toiminnanjohtaja Henna Hovi, Kouvola (varajäsen päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi)
LKT, dosentti Päivi Tapanainen, Oulu (varajäsen varatuomari Heikki Kotajärvi, Ilomantsi)
Varajäsenistä Petra Vesuri, Sari Orhanen ja Tiia Tuomi eivät ole enää käytettävissä.

MLL:n sääntöjen 24 §:n mukaan sama henkilö voidaan valita liittohallituksen jäseneksi enintään kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Liittohallituksen erovuoroisista jäsenistä Henna Hovi ja Päivi Tapanainen voidaan valita uudelleen.

Alla on liitteenä hallituksen kokoonpano vuonna 2023. Perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan postitse MLL:n keskustoimistoon 13.10.2023 mennessä osoitteeseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto, johdon assistentti Marja Taipale, PL 141, 00531 Helsinki tai sähköpostitse marja.taipale@mll.fi.

Helsingissä 4.9.2023
Ystävällisin terveisin
Liittovaltuuston vaalivaliokunnan puolesta sihteeri Stina Stavén