Koulutusyhteistyö Siviksen kanssa uudistuu – tutustu muutoksiin

Opintokeskus Sivis uudistaa koulutusyhteistyötä jäsenjärjestöjensä kanssa. Keskeisimpiä uudistuksia ovat jäsenjärjestöjen ja Siviksen välille laadittavat koulutussopimukset, uusi koulutuksen määritelmä, vertaisoppimisen siirtyminen osaksi koulutustoimintaa sekä henkilöstökoulutuksen poistuminen vapaan sivistystyön koulutuksista. Osallistujatietojen keräämiseen tulee myös muutoksia ja osallistujatiedot kerätäänkin jatkossa kaikista koulutuksista.

Koulutuksen määritelmä uudistuu

Siviksen koulutuksen määritelmä päivittyy vuoden 2024 alussa. Tavoitteena on, että osallistujat tietävät osallistuvansa koulutukseen, eikä koulutustoiminta sekoitu muuhun järjestötoimintaan tai tapahtumiin. Tutustu uuteen koulutuksen määritelmään verkkosivustollamme: https://www.opintokeskussivis.fi/toteuta-koulutus/toteuta-koulutus-siviksen-kanssa/

Keskeiset muutokset MLL:n kannalta:

  • Henkilöstökoulutus ei ole enää Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävää koulutusta. Jos koulutukseen osallistuu henkilöstöstä laajempi joukko, jossa mukana on myös esim. vapaaehtoisia tai luottamushenkilöitä, voi koulutuksen edelleen toteuttaa yhteistyössä Siviksen kanssa.
  • Vertaisopintoryhmätoiminta taloudellisen tuen muotona loppuu. Vapaan sivistystyön koulutuksen määritelmän täyttävät ryhmät voidaan jatkossa toteuttaa koulutuksina osana Siviksen opetusohjelmaa.
  • Vapaan sivistystyön koulutusten tulee olla aidosti aikuisille suunnattuja. Perhekahviloita, muskareita ja perheliikuntakerhoja ei siten enää voida järjestää Siviksen kanssa yhteistyössä.

 

Koulutusten osallistujatiedot vuoden 2024 alusta

Vuoden 2024 alusta osallistujatietojen kerääminen muuttuu. Kaikista koulutuksista (minimikesto 1 opetustunti) kerätään minimissään seuraavat osallistujatiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite (jos on)
  • Sukupuoli

Osallistujatiedot voi kerätä helpoiten Sivisverkon koulutuskalenterin avulla. Jos koulutukseen ilmoittaudutaan Sivisverkon kautta, osallistujat täyttävät kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Jos käytetään muuta ilmoittautumisjärjestelmää, tulee tarvittavat tiedot sisällyttää ilmoittautumistietoihin ja koulutuksen vastuuhenkilön tulee erikseen lisätä tiedot Sivisverkkoon. Sivisverkossa kysytään laajemmat tiedot tilastoja varten: syntymävuosi, äidinkieli, koulutustausta ja pääasiallinen toiminta.

Tarvitsemme tietoa ensisijaisesti oman toimintamme seuraamiseen ja kehittämiseen. Mutta tiedon keräämisellä ja jakamisella on etenkin tänä vuonna ollut myös selvästi laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta: opintokeskuksiin kohdistuva rahoitusleikkaus ensi vuodelle on valtion talousarvioesityksessä puolittunut. Leikkaus on silti yhä historiallisen suuri, yli 20 % perusrahoituksesta.

Tutustu uudistettuun palautelomakkeeseen

Sivisverkon palautelomake on uudistettu. Sivisverkon kautta saat lähetettyä helposti palautekyselyn osallistujille. Koulutuksen vastuuhenkilöt pystyvät tutustumaan palautteeseen Sivisverkossa ja siitä saa koonnin.

Ohjausta ennakkoon

Tutustumme Siviksessä koulutusten suunnitelmiin jatkossa ennen koulutuksen alkamista. Kiitos, että teet suunnitelmat Sivisverkkoon hyvissä ajoin!

Jos sinulla on kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä MLL:n omaan järjestön koulutusasiantuntija Virpiin!

Lisätietoja:
Siviksen asiantuntija Virpi Markkanen
p. 050 374 5869, virpi.markkanen@opintokeskussivis.fi