Koulutuksia lasten, nuorten ja perheiden toimintaan liittyen

Perhekahvilaohjaajan koulutus

Näkökulmia nepsyperheiden kohtaamiseen perhekahvilassa -koulutus

Kerhonohjaajan koulutus

Jututtamon eli vertaisryhmänohjaajan koulutus

Leikkipäivä-koulutus

Aikaseikkailu-leirinohjaajien koulutus

Järjestämme koulutuksia Opintokeskus Siviksen tuella.

Opintokeskus Siviksen logo