MLL Merijärvi vaikuttajana

Vastasyntynyt pitää kiinni aikuisen sormesta.

Kunnan vauvalahja jokaiselle vauvalle

Merijärven kunnalla oli tapana muistaa vuoden ensimmäistä vauvaa ”kummirahalla”, mutta kaikille jaettavaa vauvamuistamista ei ollut. Tämä käytäntö ei ollut mielestämme tasapuolinen ja vaati korjausliikkeen.

Aluksi tuntui siltä, että lapsiperheköyhyyteen oli yksittäisenä toimijana haasteellista puuttua. Yhdistyksemme toiminta on joka tapauksessa suunnattu kaikille lapsille ja perheille tulotasosta riippumatta. Viime vuoden uutisointi lapsiperheköyhyydestä kuitenkin vauhditti aloitettamme. Kuntamme keikkuu valitettavasti lapsiperheköyhyydessä korkeimmilla sijoilla. Mielestämme vauvamuistaminen on osa kunnan imagoa, jolla voi ulospäin viestittää perheystävällisestä kunnasta. Jo joitakin vuosia sitten meillä nousi yhdistyksen hallituksessa idea, että voisimme tehdä kunnalle vauvalahja-aloitteen. Pohdimme asiaa silloin tällöin ja yritimme keksiä, millainen lahja olisi jokaiselle perheelle sopiva.

 

Tuumasta toimeen

Asiaa haudottuamme päätimme eräässä kokouksessa, että laadimme ja lähetämme aloitteen kunnanhallitukselle. Laadimme aloitteen siltä istumalta ja lähetimme sen kunnanhallitukselle kunnanjohtajan välityksellä. Kunnanjohtaja kiitti aloitteesta ja lupasi toimittaa sen kunnanhallitukseen alkuselvitysten jälkeen.

Kunnanhallitus käsitteli aloitteen parin kuukauden kuluttua. Aloitteen pohjalta oli tehty esitys, jossa aloitteen mukainen vauvalahja ei olisi toteutunut ja jopa käytössä oleva kummiraha olisi poistettu. Kun näimme esityksen, muutama meistä yhdistyksen aktiiveista otti ennen kokousta yhteyttä kunnanhallituksen jäseniin ja perusteli, miksi aloitteemme tulisi hyväksyä. Työmme tuotti tulosta ja aloitteemme hyväksyttiin kunnanhallituksen yksimielisellä päätöksellä.

 

Alku aina haastavaa…

Haastavinta aloitteen laatimisessa oli toimeen ryhtyminen ja ajan löytäminen aloitteen suunnitteluun ja laatimiseen sekä eteenpäin viemiseen. Kun sitten ryhdyimme toimeen, aikaa kului yllättävän vähän. Ajatustyöhön ja hautomiseen meni huomattavasti pidempi aika, kuin itse aloitteen laatimiseen. Toinen haastava asia on tunne ”tuulimyllyjä vastaan taistelemisesta”, koska esittelijällä oli aloitteeseen hylkäävä kanta.

 

…lopussa kiitos seisoo!

Onneksi sinnikkyytemme auttoi ja Merijärven kunnanhallituksessa istuu selvästi perheystävällisiä päättäjiä. Suurimpia onnistumisen kokemuksia oli aloitteen eteenpäin lähettäminen ja tietenkin vaikuttamistyön tulos, eli aloitteemme hyväksyminen. Kunta teki päätöksen aloitteen mukaan, joten vauvaperheet tulevat saamaan vuoden 2023 alusta lähtien siivouslahjakortin ja pienen muistamisen yhdistykseltä.

 

Vaikuttamistyö kannattaa

Meille tämä prosessi opetti, että aina kannattaa yrittää. Jos kunnassa nousee jokin epäkohta esiin, siihen kannattaa tarttua ja miettiä, miten sen voisi korjata. Toinen opetus on se, että pienistä puroista kasvaa suuri virta. Vaikka emme voi toimillamme täysin poistaa esimerkiksi lapsiperheköyhyyttä, voimme kantaa pienen kortemme kekoon. Tärkeää on mielestäni myös se, että aloite vei huolemme lapsiperheköyhyydestä kunnanhallituksen keskusteluihin. Jo se on vaikuttamista. Päättäjät joutuvat väistämättä nostamaan keskusteltaviksi sellaisiakin asioita, jotka eivät jokapäiväisessä päätöksenteossa muuten näy.

Suosittelemme kaikkia MLL:n yhdistyksiä toimimaan aktiivisesti yhteistyökumppaneina kunnan ja kunnan muiden toimijoiden kanssa! Kunnan päätöksenteossa tehdään isoja linjanvetoja myös lapsiperheiden asioista. Tällöin on tärkeää, että päättäjille viedään aktiivisesti terveisiä. Se mitä korostetaan, vahvistuu. Myös päätöksenteossa. ”Mikään ei muutu, jos kukaan ei niihin puutu.”

 

MLL Merijärven yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Saukko

Voit seurata yhdistystä Instagramissa @mllmerijarvi