Arpajaiset

Arpajaisten järjestäminen on varainhankintakeino, jota myös MLL:n yhdistykset voivat hyödyntää.

Arpajaiset ilman erillistä arpajaislupaa

Yhdistys saa järjestää pienarpajaisia ilman arpajaislupaa kun

 • arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on alle 3000 euroa ja
 • arvat myydään ja voitot jaetaan samassa tilaisuudessa ja
 • voittojen yhteenlaskettu arvo on vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja
 • pienimmän voiton arvo on vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

 

Luvanvaraiset arpajaiset

Jos arpajaiset ovat edellä kuvattua laajemmat, yhdistyksen pitää hakea poliisilta lupa arpajaisten järjestämiseen.

Jos arpajaiset toteutuvat yhden poliisilaitoksen toimialueella (esim. yhden kunnan alueella), yhdistys hakee luvan paikalliselta poliisilaitokselta.
Jos arpajaiset toteutuvat useamman poliisilaitoksen alueella (usean kunnan alueella), yhdistys hakee luvan Poliisihallitukselta.

Tavara-arpajaislupahakemus (poliisi.fi)

 

Lupahakemuksen liitteenä tulee olla 

 • Yhdistyksen toimintakertomus tai muu selvitys yhdistyksen toiminnasta
 • Kokouspöytäkirjanote siitä hallituksen kokouksesta, jossa tavara-arpajaisten järjestämisestä on tehty päätös.
 • Kopio yhdistyksen viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä (myös tilin-/toiminnantarkastajan lausunto)
 • Kopio yhdistyksen säännöistä
 • Yhdistysrekisteriote (enintään 3 kk vanha)

 

Luvanvaraisten arpajaisten tilitys

Yhdistys tekee tavara-arpajaisista tilityksen luvan myöntäneelle viranomaiselle viiden kuukauden kuluessa siitä, kun arpajaislupa on päättynyt.

Tilitystä tehtäessä on oltava mukana:

 • tavara-arpajaisten tilityslomake
 • arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen
 • selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • selvitys perimättä jääneistä voitoista
 • tosite suoritetusta arpajaisverosta

 

Arpajaisvero

Yhdistys maksaa arpajaisista oma-aloitteisesti arpajaisveroa, jos arpajaisten tuotto on vähintään 3 333,33 euroa. Arpajaisveron suuruus on 1,5 % arpojen yhteenlasketusta toteutuneesta myyntihinnasta.

Yhdistys tekee ilmoituksen kausiveroilmoituksella ja maksaa veron oma-aloitteisesti OmaVerossa (Kaikki verolajit > Oma-aloitteiset verot > Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset > Arpajaisvero). Arpajaisvero tulee ilmoittaa ja maksaa viimeistään arpajaisten päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Esimerkki: Jos yhdistyksen tavara-arpajaiset päättyvät 1.10., arpajaisvero on maksettava viimeistään 12.12.

Ilmoittakaa arpajaisveroa maksettaessa seuraavat tiedot: 

 • yhdistyksen y-tunnus
 • kalenterikuukausi ja -vuosi, jolta arpajaisveroa maksetaan
 • arpajaisveroa koskeva tunnus 88 10
 • maksettavan arpajaisveron määrä.

 

Muistilista arpajaisten järjestämiseksi

 • Yhdistyksen hallituksen päätös arpajaisten järjestämisestä
 • Vastuuhenkilöiden valitseminen
 • Lupahakemuksen laatiminen tarvittaessa
 • Palkintojen hankkiminen
 • Käytännön järjestelyistä huolehtiminen: mm. arpalipukkeet, myynti, vaihtokassa ja arpajaisten toimeenpano sovittuna / luvassa määriteltynä ajankohtana
 • Voittajille ilmoittaminen ja voittojen toimittaminen
 • Tilitys
 • Arpajaisveron ilmoittaminen ja maksaminen