Yhdistyksen varainhankinta

MLL:n paikallisyhdistykset vastaavat taloudestaan itsenäisesti. Oma varainhankinta mahdollistaa yhdistyksen toiminnan ja kehittämisen. Jäsenmaksut ovat tärkeä osa MLL:n rahoitusta. Yhdistys saa osuuden jokaisesta sille maksetusta jäsenmaksusta. Osa varainhankinnan keinoista on luvanvaraista.

Paikallisyhdistys voi jäsenmaksujen lisäksi rahoittaa toimintaansa esimerkiksi:

 • Arpajaisilla
 • Lapset ensin -keräyksellä
 • Omia tuotteita myymällä
 • Yritysyhteistyöllä (esimerkiksi kannatusjäsenyys)
 • Myyjäisillä ja kirpputoreilla
 • Lahjoituksilla ja testamenteilla

 

Vastikkeeton rahankeräys

Yhdistyksellä pitää olla oma rahankeräyslupa tai tehdä pienkeräysilmoitus, kun se kerää rahaa ilman vastiketta. Tämä tarkoittaa sitä, että lahjoittaja ei saa rahan vastineeksi mitään tuotetta tai palvelua. Yhdistys tarvitsee luvan mm. seuraavissa tapauksessa.

 • Yhdistys kertoo suullisesti tai kirjallisesti (esimerkiksi omilla nettisivuillaan tai Facebookissa) mahdollisuudesta tukea yhdistyksen työtä lahjoittamalla yhdistykselle
 • Neuvoo, miten yhdistykselle voi tehdä rahalahjoituksen

Jo pelkkä tilinumeron ilmoittaminen nettisivuilla tarkoittaa samaa kuin rahankerääminen netissä, vaikka yleisöön ei ole erikseen vedottu.

 

Rahankeräyslupa vai pienkeräysilmoitus?

 • Rahankeräyslupa tarvitaan silloin, kun on tarve kerätä varoja ympärivuotisesti ja yleisöön halutaan vedota jatkuvasti esimerkiksi nettisivuilla, somekanavissa tai pullonpalautusautomaateilla.
 • Pienkeräysilmoitus tarvitaan, kun toteutetaan varainhankinta-kampanja, esimerkiksi Lapset ensin -keräys.

Poliisihallituksen myöntämällä toistaiseksi voimassa olevalla rahankeräysluvalla rahankeräys on mahdollista vain yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräyksen voi järjestää myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten tai perheiden tukemiseen tai erilaisten kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten järjestämien tapahtumien ja aktiviteettien rahoittamiseen.

Linkki: Rahankeräysluvat

Linkki: Pienkeräykset

 

Milloin lupaa ei tarvita?

Rahankeräyslain soveltamisalaan eivät kuulu:

 • Testamenttilahjoituspyynnöt
 • Yksityishenkilöiden merkkipäivä- ja muistamispyynnöt
 • Varhaiskasvatus- ja opetusryhmän tai vakiintuneen harrasteryhmän järjestämä rahankeräys, jos varat käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen
 • Tavarakeräykset, naapuriapu, kolehti, vaalikeräykset
 • Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai tukitilaisuuden järjestäminen
 • Yhdistysten keräys silloin, kun se järjestetään yhdistyksen tukemiseksi, yleisölle avoimessa maksuttomassa tilaisuudessa ja tilaisuutta varten rajatulla alueella.