Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen kutsuminen

Kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi kutsuminen

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi henkilön, joka on yhdistyksen hallituksen aktiivisena ja pitkäaikaisena puheenjohtajana tai jäsenenä merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumista.
Hallitus esittää ja yhdistyksen kokous (kevät- tai syyskokous) tekee päätöksen kutsumisesta. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

Ilmoita kunniapuheenjohtaja- ja -jäsenvalinnoista MLL:n keskustoimiston jäsenpalveluun. Tunnustuksen saaneille lähetetään maksuton jäsenkortti. Suositus on, että yhdistys tilaa heille Lapsemme-lehden.

Kunniapuheenjohtajan tai -jäsenen kunniakirjapohjat löytyvät alta.

Kunniakirjat pitää tallentaa ensin omalle koneelle, jotta niihin saa piirin/yhdistyksen logon lisättyä.