Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

MLL:n yhdistys tai piiri voi saada vapaaehtoista koskevan rikosrekisteriotteen nähtäväksi, kun vapaaehtoinen hoitaa sellaisia tehtäviä, joihin kuuluu olennaisesti ja säännöllisesti yhdessäoloa alaikäisen kanssa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa, ilman heidän vanhempiensa läsnäoloa.

Rikostausta selvitetään 15 vuotta täyttäneiltä. Myös silloin, kun vapaaehtoinen vaihtaa yhdistyksessä tehtäviä ja hän siirtyy johonkin yllä mainittuun tehtävään, häneltä pyydetään rikosrekisteriote.

Rikosrekisteriotteelle merkitään tiedot seksuaalirikoksista sekä vakavista väkivalta‐ ja huumausainerikoksista. Jos henkilöllä on tällainen merkintä rikosrekisteriotteessa, hän ei voi toimia vapaaehtoisena lasten kanssa MLL:ssa.

MLL:n toimintaohjeet vapaaehtoisen rikostaustan selvittämiseksi

Rikosrekisteriotteen hakee aina se yhdistys tai piiri, jonka toiminnassa vapaaehtoinen tulee olemaan mukana. Vapaaehtoisen on annettava kirjallinen suostumus rikostaustan selvittämistä varten.
Paikallisyhdistys valitsee hallituksen keskuudesta VARI‐yhteyshenkilön. Muilla kuin VARI‐yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta nähdä vapaaehtoisen rekisteriotetta eikä heille voida kertoa otteella olevia tietoja.

Miten rikosrekisteriote pyydetään?

VARI‐yhteyshenkilö hakee otetta Oikeusrekisterikeskukselta. Hakemukseen liitetään mukaan vapaaehtoisen suostumus. Hakemus kannattaa  tehdä sähköisessä asioinnissa.

Linkki: Lomakkeet ja sähköinen asiointi

VARI-yhteyshenkilö vastaanottaa ja tarkistaa rikosrekisteriotteen
Jos otteessa ei ole merkintää, VARI‐yhteyshenkilö kirjaa valtakunnalliseen VARI-rekisteriin tiedon siitä, että kyseisen vapaaehtoisen rikostaustaote on tarkistettu. Rekisteriin kirjataan henkilön koko nimi, syntymäaika sekä rekisteriotteeseen merkitty tarkistuspäivä. Vapaaehtoiselta on pyydettävä suostumus, että tiedot kirjataan keskusjärjestön ylläpitämään VARI-rekisteriin. Rikosrekisteriote luovutetaan vapaaehtoiselle heti, kun ote on tarkistettu.

 

Kuka maksaa rikosrekisteriotteen?

Oikeusrekisterikeskus laskuttaa otteen antamisesta toiminnan järjestäjää eli MLL:n paikallisyhdistystä tai piiriä.

 

Muista tehdä ilmoitus rikosrekisteriotteen tarkistamisesta MLL:n keskusjärjestön vapaaehtoisrekisteriin!

Ilmoituksen voit tehdä suoraan tällä lomakkeella

Linkki: Ilmoitus rikosrekisteriotteen tarkistamisesta

 

Rikostausta selvitetään kaikista uusista vapaaehtoisista, jotka toimivat joissakin seuraavista tehtävistä:

  • Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystäjä
  • Lasten kerhonohjaaja ja lasten ryhmien ohjaaja
  • Leirien ohjaaja
  • Lasten ja nuorten tukihenkilö
  • Kaveri (kaveritoiminta)
  • Lasten hoitaja
  • Lukumummi tai -vaari
  • Perhekummi

 

Kaikki toiminta ei edellytä rikostaustan tarkistamista

MLL:a on myös paljon sellaista toimintaa, jossa lapset ovat mukana vanhempiensa kanssa. Siksi kaikista vapaaehtoistehtävistä ei tarvitse selvittää rikostaustaa. Jos asia mietityttää, voit tarvittaessa kysyä asiaa keskustoimistosta.