Yhdistystoimintaa koskevat lait

Yhdistystoimintaa koskevat monet lait, jotka ohjaavat ja tukevat yhdistyksen asioiden vastuullisessa hoidossa. 

Yhdistyslaki

Yhdistyslaki määrää yhdistystoiminnan periaatteet. Laki ei sano, mitä yhdistyksen pitää tehdä, mutta se sanoo, millä tavalla yhdistys toimii lain mukaan oikein.
Linkki: Yhdistyslaki Finlexissä

 

Tietosuojalaki

Henkilörekistereitä koskee tietosuojalaki, joka asettaa rekisterinpitäjille velvoitteita ja antaa rekisteröidyille oikeuksia. Keskusjärjestö ylläpitää MLL:n jäsenrekisteriä. Näette jäsenrekisterissä kuitenkin oman yhdistyksenne jäseniä koskevia tietoja, joten yhdistyksenne on myös osaltaan rekisterinpitäjä.

Kun käsittelette yhdistyksessä henkilötietoja (esim. kerhoilmoittautumisen yhteydessä nimi, osoite, puhelinnumero), syntyy myös henkilörekisteri. Nykyinen tietosuoja-asetus (GDPR) ei edellytä entisen kaltaisia rekisteri- tai tietosuojaselosteita, mutta henkilötietoja luovuttavaa tulee informoida seuraavista asioista

 • Kuka on rekisterinpitäjä (MLL:n yhdistyksen nimi, yhteystiedot)
 • Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja tarvitaan
 • Kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan
 • Luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin
 • Miten henkilö voi käyttää antamiinsa henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan (esim. halutessaan tarkistaa omat tietonsa, pyytää tietojen poistamista rekisteristä tai kieltää tietojen käytön markkinoinnissa)

Linkki lisätietoihin: tietosuoja.fi

EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista.

Tavoitteena on, että paikallisyhdistys huolehtii hyvästä tietosuojasta ja -turvasta. Yhdistyksen hallituksen tulee perehtyä huolellisesti tehtävälistaan. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyytää, että yhdistyksen puheenjohtaja ja esimerkiksi jäsenrekisteristä vastaava seuraavat toimenpiteitä ja niiden toteuttamista säännöllisesti ja suunnitelmallisesti tehtävälistan avulla.

Keskustoimisto antaa tukea ja neuvontaa tietosuojaan ja -turvaan liittyvissä asioissa sekä päivittää ohjeita saadun palautteen perusteella.  Mikäli sinulla kysymyksiä tai kommentteja, lähetä sähköpostia osoitteeseen: tietosuoja@mll.fi. Käsittelemme pyynnöt mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut verkkosivukokonaisuuden henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa. Se sisältää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä oppaan, joka on suunnattu erityisesti niille, jotka vastaavat henkilötietojen käsittelystä yhdistyksessä.

Linkki: Tietopaketti yhdistyksille, julkaissut Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

 

Keskitetty jäsenrekisteri

Liitetiedostoista löytyy myös sopimusmalliluonnos keskitetystä jäsenrekisteristä.  Vapaaehtoisnettiin on päivitetty sopimus, jonka jokainen yhdistys hyväksyy sähköisesti. Sopimuksella varmistetaan, että jokainen yhdistys on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Liitetiedostoista löytyy myös yhdistysten käyttöön jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä koskee sellaisia tehtäviä, joissa vapaaehtoinen kohtaa säännöllisesti alaikäistä tai alaikäisiä ilman heidän vanhempiensa läsnäoloa. Laki antaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle mahdollisuuden tarkistaa vapaaehtoistyöntekijän rikostausta. MLL on sitoutunut omassa toiminnassaan kaikin tavoin edistämään lasten turvallisuutta. Henkilö, jolla on rikosrekisterissä merkintä seksuaalirikoksista sekä vakavista väkivalta‐ ja huumausainerikoksista ei voi toimia MLL:ssa vapaaehtoisena lasten kanssa.

Linkki: Ohje vapaaehtoisen rikostaustan selvittämiseksi

 

Rikosrekisterilaki, palkattu henkilö

Rikosrekisteriote tulee pyytää nähtäväksi, kun yhdistys palkkaa henkilön pysyväisluonteisesti työhön, jossa hän työskentelee alaikäisten kanssa ilman heidän vanhempiensa läsnäoloa. Rikostaustaa ei tarvitse selvittää, jos tehtävä kestää vuoden aikana enintään kolme kuukautta.

Linkki: Rikosrekisterilaki

Työnantaja pyytää rikosrekisteriotteen palkattavalta henkilöltä itseltään. Rikosrekisteriote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Ote maksaa 12 euroa. Työnantajan on palautettava rikosrekisteriote otteen esittäneelle henkilölle heti, eikä siitä saa ottaa kopiota.

Palkattavan henkilön henkilötietoihin saa ainoastaan kirjata, että henkilö on esittänyt rikosrekisteriotteen ja otteen tunnistetiedot. Rikosrekisteriotteen tietoja ei saa kertoa muille henkilöille kuin heille, jotka ovat mukana tekemässä päätöstä palkkaamisesta.

 

Milloin työntekijää ei voi palkata?

Tässä menettelyssä pyydettävässä rikosrekisteriotteessa on ainoastaan merkinnät päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu

 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta
 • Seksuaalirikoksesta
 • Taposta
 • Murhasta
 • Surmasta
 • Törkeästä pahoinpitelystä
 • Törkeästä ryöstöstä
 • Huumausainerikoksesta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MLL:n piirit ja MLL:n paikallisyhdistykset eivät saa palkata sellaista henkilöä, jolla on yllä mainittuja merkintöjä rikosrekisteriotteessa.

Arpajaislaki

Rahankeräyslaki

Työsopimuslaki

Kirjanpitolaki

Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA)

Muita yhdistystoiminnassa huomioitavia lakeja