Jäsenkyselyn kertomaa

Saimme marraskuussa 2022 lähetettyyn jäsenkyselyymme ennätysmäärän vastauksia, isot kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn perusteella oma lapsi, hyvän asian tukeminen sekä toiminta ja tapahtumat ovat keskeisiä syitä liittyä MLL:n jäseneksi ja erityisesti hyvän asian tukeminen saa myös pysymään jäsenenä. Kyselyyn vastanneiden jäsenten vastauksissa nousi vahvasti esiin toive saada tietoa oman yhdistyksen toiminnasta, esimerkiksi jäsenkirjeiden, sähköpostien tai some-kanavien kautta. Monet myös haluavat tulla kutsutuksi mukaan MLL:n järjestämiin tapahtumiin. Vastaajat toivoivat enemmän toimintaa erityisesti nuorille sekä kouluikäisille lapsille, samoin toivottiin toimintoja virka-ajan ulkopuolella (iltapäivät, illat, viikonloput, loma-ajat).

Vajaa kolmannes vastaajista toimi luottamustehtävässä tai vapaaehtoisena tai kummassakin tehtävässä. Ylivoimaisesti suosituin vapaaehtoistehtävä oli satunnainen talkoolainen yhdistyksen hallituksen jäsenen/luottamushenkilön tehtävän noustessa toiseksi mieluisimmaksi. Useat olisivat myös valmiita tukihenkilöksi. Tässä vinkki myös yhdistyksille – kysykää rohkeasti jäseniä mukaan satunnaisiinkin vapaaehtoistehtäviin!

Voit lukea lisää kyselyn tuloksia koosteesta alta.