Jäsenhankinta

Kaikki ovat tervetulleita MLL:n jäseniksi! Jäsenet tuovat vaikuttavuutta, tuloja ja mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaa. Aktiivinen jäsenhankinta on tärkeä osa yhdistystoimintaa. Tehokkain tapa on henkilökohtainen kutsuminen jäseneksi. MLL:n toimintaan osallistuu paljon vanhempia ja lapsia, jotka eivät ole vielä jäseniä. Voisitko sinä olla kutsumassa heitä mukaan?

“Jäsenhankintaa ja uusien jäsenten mukaan ottamista voi helpottaa erilaisten jäsenpolkujen määrittely. Jäsenpolut auttavat kohdentamaan toimintaa, selkeyttävät vapaaehtoisten rekrytointia ja tekevät erilaiset osallistumisen mahdollisuudet näkyväksi kaikille. Jäsenpolkujen rakentumista kannattaa pohtia esimerkiksi hallituksessa, yhdistyksen kokouksissa tai selvittää kyselyillä. Niitä voi jäsennellä miettimällä esimerkiksi: Mitä kautta uusia jäseniä saadaan? Millaisten eri reittien kautta jäseneksi on päädytty ja miksi? Millaisia jäseniä yhdistyksellä on: jäsenmaksun maksava hiljainen rivijäsen, aktiivinen vapaaehtoinen tai ehkä harrastavan lapsen vanhempi? Mikä saa nämä eri kautta toimintaan tulleet jäsenet pysymään mukana? Entä mitä he haluavat tehdä?”

(Lähde: Sujuva jäsentoiminta – Yhdistyskehittäjä -verkkokoulutus. Opintokeskus Sivis 2020)

 

Miksi kannattaa liittyä MLL:n jäseneksi?

 • Jäsenenä voi vaikuttaa siihen, millaista oman yhdistyksen toiminta on ja miten sitä voi kehittää.
 • MLL:n kautta löytää ”hyvän porukan”, joka jakaa yhteiset arvot ja joka tarjoaa vertaistukea.
 • MLL edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
 • MLL on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, lapsiperheiden puolestapuhuja.
 • MLL:n jäsenet ja asiantuntevuus tekevät järjestöstä vaikuttavan: suuri jäsenmäärä saa myös päättäjät kuuntelemaan.
 • Paljon etuja, valtakunnalliset edut, paikalliset edut, Lapsemme-lehti
 • Ilman jäseniä paikallinen toiminta (perhekahvilat, kerhot, retket, jne.) ei ole mahdollista.
 • Jäsenmaksutulo on tärkeä rahallinen tuki MLL:lle.

 

Tee jäseneksi liittyminen helpoksi

 • Pyydä mukaan ja kerro, miten voi liittyä
 • Kerro, mitä kaikkea MLL tekee ja mitä MLL:ssa voi tehdä – jäsenen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa
 • Pidä nettisivut ja/tai somekanavat ajan tasalla
 • Pidä jäsenyyttä esillä eri kanavilla
 • Huolehdi, että kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa on mahdollisuus liittyä jäseneksi