Jäsenyys

Jäsenet ovat MLL:lle tärkeitä! Mitä enemmän meillä on jäseniä, sitä vakuuttavampi ja merkittävämpi toimija olemme lasten, nuorten ja perheiden parissa. Jäsenten määrällä on myös taloudellista merkitystä sekä paikallisyhdistyksille, piireille että koko liitolle.

Henkilöjäseneksi liittyminen

Kun henkilö liittyy MLL:n jäseneksi, hän käytännössä liittyy paikallisyhdistyksen jäseneksi. Hän voi olla yhden tai useamman MLL:n yhdistyksen jäsen. Jäseneksi liittyvä valitsee itse paikallisyhdistyksen, johon haluaa liittyä. Ellei hän tee valintaa, jäsenpalvelu liittää hänet kotiosoitetta lähinnä olevaan paikallisyhdistykseen. Jäseneksi voi liittyä verkkolomakkeen kautta tai jäseneksiliittymiskortilla.

Linkki: Jäseneksiliittymislomake

Paikallisyhdistyksen säännöt määrittelevät jäsenyyden. Varsinaisia jäseniä ovat sääntöjen mukaan 15 vuotta täyttäneet. Alle 15-vuotiaat voivat olla huoltajan suostumuksella lapsijäseniä. 15-17-vuotiaita kutsumme nuorisojäseniksi. MLL:ssa ei ole erityistä perhejäsenyyttä tai -alennusta. Alle 18-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua.

 

Jäsenmaksu

Aikuisen suositusjäsenmaksu vuonna 2024 on 25 euroa.  Summa jakautuu seuraavasti: keskusjärjestö 12.50 €, piiri 5.00 € ja paikallisyhdistys 7.50 €. Keskusjärjestö laskuttaa jäsenmaksun jäseniltä helmi-maaliskuussa ja lähettää tarvittaessa muistutuslaskut. Marras- ja joulukuussa jäseneksi liittyviltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua. He saavat jäsenmaksulaskun seuraavan vuoden laskutuksessa.

Keskusjärjestö tilittää piireille ja yhdistyksille kuuluvat osuudet jäsenmaksusta neljä kertaa vuodessa. Liittovaltuusto päättää keskusjärjestön osuuden ja yhdistysten edustajat päättävät piirien osuudesta piirin syyskokouksessa. Yhdistyksen syyskokous päättää yhdistyskohtaisesta jäsenmaksusta vuosittain ja ilmoittaa jäsenmaksunsa suuruuden jäsenrekisterin yhdistystiedoissa.

 

Jäsentietojen muuttaminen

Jäsen voi muuttaa tietojaan Oma MLL-jäsenportaalissa (mll.fi/omamll) tai mll.fi -sivustolla (mll.fi/jasenyys).

Jäsenmaksu on yhdistyskohtainen. Jäsenen vaihtaessa yhdistystä kesken vuoden, häneltä peritään kuluvan vuoden jäsenmaksu myös uuden yhdistyksen osalta. Jos vaihtaminen tapahtuu 31.10. jälkeen, uutta jäsenmaksua ei peritä. Jäsenmaksun yhteydessä voi maksaa vapaaehtoisen tukimaksun.

Jäsenrekisteriin ei tule automaattisesti tietoa Väestörekisterikeskuksen kautta esimerkiksi jäsenen kuolemasta tai osoitteen muutoksista, joten yhteystietojen päivittäminen on tärkeää.

 

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyyden voi päättää Oma MLL-jäsenportaalissa, ilmoittamalla jäsenpalveluun tai oman yhdistyksen luottamushenkilölle. Henkilöt, joilla on oikeus käyttää jäsenrekisteriä, voivat päättää henkilön jäsenyyden jäsenrekisterissä.

 

Kunniajäsenyys ja -puheenjohtajuus

Yhdistys voi kutsua pitkään toimineen ansioituneen jäsenen tai puheenjohtajan kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi. Yhdistys tekee päätöksen asiasta asiasta syys- tai kevätkokouksessa. Päätöksestä tulee ilmoittaa myös MLL:n jäsenpalveluun, jotta ko. jäsenet saavat maksuttoman jäsenkortin. Suositus on, että yhdistys tilaa kunniajäsenille /-puheenjohtajille Lapsemme-lehden. Sen hinta yhdistykselle on 12,50 euroa vuodessa.

 

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenillä on MLL:n paikallisyhdistysten sääntöjen (10 §) ja yhdistyslain mukaan

  • Tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta
  • Tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi
  • Osallistua päätöksentekoon
  • Tulla valituksi yhdistyksen luottamushenkilöksi tai muihin toimielimiin.

Rekisteröidyssä yhdistyksessä yksittäiset jäsenet eivät ole vastuussa yhdistyksen tekemistä sitoumuksista.

MLL:n aikuisjäsenen velvollisuus on maksaa vuosittainen jäsenmaksunsa. Hallitus voi laskea jäsenen eronneeksi, jos hän on tarkasteluvuotta edeltävänä kahtena perättäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksun suorittamatta. Päätöksestä ei tarvitse ilmoittaa jäsenelle.

Lisäksi yhdistys voi erottaa jäsenen Yhdistyslain 14 § mukaan, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Tällaisessa tapauksessa erottamispäätöksen tekee yhdistyksen kokous, ei hallitus.