Kunnan tai maakunnan ja yhdistyksen yhteistyö

Seitsemän ihmistä seisomassa ympyrässä, kädet yhdessä keskellä yhteistyön merkiksi tekemässä ns. nyrkkitervehdyksen.

Kunnan ja MLL:n yhdistyksen välinen yhteistyö on tärkeää, kun kehitetään lapsiperheiden palveluita. Myös nuorisotyössä MLL voi toimia kunnan kumppanina. Monessa kunnassa MLL:n paikallisyhdistyksen toiminta nivoutuukin osaksi kunnan perhekeskusta. Perhekeskus on kunnan vastuulla oleva verkosto, jossa monet toimijat tekevät yhteistyötä. Kokonaisuuteen kuuluvat useimmiten neuvolat sekä avoimen varhaiskasvatuksen palvelut, kuten leikki- ja kerhotoiminta sekä avoimet päiväkodit ja perheryhmät.

Käytännön esimerkkejä yhteistyöstä

  • Kunta tarjoaa yhdistykselle toimintatiloja maksutta tai tavallista edullisemmin
  • Kunta avustaa rahallisesti yhdistyksen toimintaa
  • Kunta tiedottaa lapsiperheille yhdistyksen toiminnasta
  • Yhdistyksen edustaja on mukana kunnan työryhmässä tai verkostossa (esimerkiksi laatimassa tai päivittämässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa)
  • Kunnan työtekijä (esim. terveydenhoitaja) vierailee yhdistyksen perhekahvilassa alustamassa keskustelua
  • Kunnan nuorisotoimi ja koulut ovat mukana MLL:n paikallisyhdistyksen nuorisotyön yhteistyöryhmässä