MLL:n yhdistysten välinen yhteistyö

Jos paikkakunnalla toimii useita MLL:n yhdistyksiä, on hyödyllistä yhdistää voimat ja tehdä yhteistyötä – varsinkin vaikuttamistyössä. Myös tapahtumia voi mainiosti järjestää yhteistyössä naapuriyhdistyksen kanssa.

Esimerkkejä yhdistysten välisestä yhteistyöstä

 • Yhteinen (maa)kuntavaikuttaminen
 • Yhteiset tapahtumat
 • Ideoiden vaihto ja hakeminen, esimerkiksi vierailu naapuriyhdistyksen perhekahvilaan
 • Naapuriyhdistyksen tapahtumien ja toiminnan markkinointi
 • Yhteiset kerhonohjaajat
 • Yhteiset kunta-avustushakemukset
 • Kimppakyydit piirin tai keskusjärjestön tapahtumiin

 

Hyötyjä yhdistysten välisestä yhteistyöstä

 • Vastuu jakautuu useammalle
 • Kun tapahtuman järjestäjäjoukko on suurempi, myös tapahtuma voi olla isompi ja monipuolisempi
 • Yhteiset kokemukset vahvistavat ja kehittävät, virheistä opitaan yhdessä
 • Tuo energiaa ja vaihtelua yhdistyksen arkeen.

 

Seututapaamisista intoa ja vahvistusta MLL-verkostoon

Piirit järjestävät seututapaamisia, jossa on mahdollisuus tutustua naapurikuntien yhdistysaktiiveihin ja toimintaan, verkostoitua ja saada vertaistukea.

 

Esimerkki yhteistyöstä tapahtuman järjestämiseen liittyen

 1. Seututapaamisessa yhdistykset tekevät päätöksen yhteistyöstä ja nimeävät työryhmän.
 2. Työryhmä suunnittelee ja esittelee suunnitelmat omalle yhdistykselle hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus päättää onko mukana ja hyväksyy tai hylkää suunnitelman.
 3. Tapahtumavastaavat kokoontuvat ja työryhmä delegoi tehtäviä tarpeen mukaan.
 4. Osapuolet tekevät tapahtuman konkreettiset valmistelut.
 5. Tapahtuma toteutuu yhteisvoimin.
 6. Yhdistyksen arvoivat tapahtumaa ja yhteistyötä. Palautekeskustelun voi käydä joko erillisessä kokouksessa tai seuraavassa seututapaamisessa.