Ilmoitus rikosrekisteriotteen tarkistamisesta

Ilmoitus vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen tarkistamisesta

Yhdistyksen/piirin VARI-yhteyshenkilön tulee kertoa vapaaehtoiselle, että tällä lomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan MLL:n vapaaehtosrekisteriin. Yhteyshenkilöllä on oikeus tarkistaa mainitusta rekisteristä omaa yhdistystä/piiriä koskevat tiedot.
Vapaaehtoistehtävä, jota rikosrekisteriotteen tarkastaminen koskee(Pakollinen)
Tietojen tallentaminen ja käsittely(Pakollinen)