Kerhon ohjaajille

MLL:n kerhonohjaajana sinulla on joko koulutuksen tai harrastuksen tuomaa osaamista kerhon teemaan ja ryhmän ohjaamiseen liittyen. Olet innostunut toimimaan lasten (ja vanhempien) kanssa ja haluat sitoutua MLL:n arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kuuntelet lapsia ja otat heidän mielipiteensä huomioon kerhon eri vaiheissa: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Kerhonohjaajan tehtävät

Yhdistyksen hallituksessa toimiva kerhovastaava sopii kanssasi kerhon toimintaa koskevista käytännön asioista ja tehtäväjaosta. Kerhonohjaajan tehtäviin kuuluu yleensä:

  • Kerhon suunnitteluun liittyvät tehtävät
  • Kerhoryhmän ohjaaminen
  • Tiedottaminen vanhemmille
  • Osallistujien yhteystietojen käsittely henkilötietolain mukaisesti
  • Kerhokertojen ja osallistujamäärien tilastointi ja raportointi kerhovastaavalle
  • Palautteen kerääminen ja arviointiin osallistuminen yhdessä yhdistyksen vastaavien kanssa

Kerhonohjaajana sinun kannattaa perehtyä MLL:n arvoihin ja toimintaperiaatteisiin   sekä paikallisyhdistyksen toimintaan ja jäsenyyteen.

Jos saat kerhon ohjaamisesta yhdistykseltä palkkaa, yhdistys tekee kanssasi kirjallisen työsopimuksen. Lasten ja nuorten kerhoa ohjaavilta MLL edellyttää rikostaustan selvittämistä.

 

Alaikäisenä kerhoa ohjaamaan?

Kerhon ohjaajat ovat pääsääntöisesti aikuisia. Jos olet 16 – 17 -vuotias, voit kuitenkin toimia apuohjaajana tai ohjata kerhoa yhdessä samanikäisen kaverisi kanssa. MLL:n yhdistys ja/tai piiri perehdyttää sinut tehtävääsi. Lisäksi on hyvä, jos kerhon täysi-ikäinen vastuuhenkilö voi olla mukana ensimmäisellä kerhokerralla. Saat tarvitessasi tukea ja ohjausta vastuuhenkilöltä sekä yksittäisen kerhokerran että kerhokauden aikana. Jos tapahtuu jotakin odottamatonta, esimerkiksi tapaturma, sinulla tulee olla mahdollisuus ottaa välittömästi yhteyttä toiminnasta vastaavan aikuiseen. Kerholaisten vanhempien tulee tietää, jos kerhon ohjaajana toimii alaikäinen.