Kuvausluvat

Viestintä on nykypäivänä täynnä kuvia ja parhaimmillaan kuvilla on helppo viestiä iloa ja innostumista yhteisestä tekemisestä. Koska jokaisella on oikeus yksityisyyteensä, myös lapsilla, on kuitenkin tärkeää tuntea kuvien käyttöön liittyvät reunaehdot, joita myös MLL:n toiminnassa noudatetaan.

Missä saa kuvata

Julkisella paikalla saa kuvata omaan käyttöön, mutta kuvien julkaiseminen ei ole suoraan sallittua.

 • Jokainen saa julkisella paikalla kuvata mitä ja ketä tahansa. Siihen ei tarvitse pyytää erikseen lupaa.
 • Jos haluat käyttää kuvaa, jossa henkilö /henkilöitä on tunnistettavissa, sinun on pyydettävä lupa kuvan julkaisemiseen. Jos henkilö ei anna lupaa, et saa julkaista kuvaa, mutta sinun ei tarvitse poistaa sitä.
 • Valokuva, josta henkilö on tunnistettavissa, on henkilötieto. Henkilötietojen julkaiseminen netissä edellyttää, että henkilö on antanut suostumuksen.

Linkki: Tietosuojalaki

 

Muuten kuin julkisella paikalla on pyydettävä kuvauslupa tilaisuuden järjestäjältä

 • Jos lupa kuvaamiseen on, saat kuvata kuten julkisella paikalla. Jos henkilö / henkilöitä on tunnistettavissa, tarvitset julkaisemiseen luvan.

Julkisten tilojen yleisöltä suljetuissa osissa (esim. pukuhuoneet, virastot, tuotantolaitokset) ei saa kuvata. Ne kuuluvat julkisrauhan piiriin.

 

Mitä kuvia saa käyttää ja missä?

Kuvien julkaisemiseen on aina oltava lupa niin kuvaajalta kun kuvattavalta

 • Mikäli kuvassa esiintyvät henkilöt ovat tunnistetavissa
 • Jos kysymyksessä on alaikäinen, pyytäkää huoltajalta lupa kuvaamiseen ja julkaisemiseen

Esimerkki: Jos otat kuvan omista lapsistasi, voit laittaa sen yhdistyksen nettisivuille. Jos kuvassa on myös naapurin lapsia, heidän huoltajaltaan pitää pyytää lupa.

Jos henkilö ei ole suoraan tunnistettavissa, tarvitaan lupa pelkästään kuvaajalta

Vaikka kuvan käyttöön on lupa, sitä ei saa käyttää loukkaavaan tarkoitukseen tai loukkaavassa yhteydessä

 • Yksityisyyttä suojaavien säännösten perusteella kuvassa olevalla henkilöllä on oikeus kieltää loukkaavan kuvan käyttö.
 • Tämä pätee myös MLL:n materiaalipankki Gredissä yhdistysten vapaassa käytössä oleviin kuviin. Kuvia, joissa on tunnistettavasti ihmisiä ei saa liittää mahdollisesti leimaavaan yhteyteen, kuten kuvittamaan vaikkapa perheväkivaltaan tai kiusaamiseen liittyviä sisältöjä. Tällaisiin sisältöihin voi materiaalipankki Gredin kuvista käyttää sellaisia, joissa ei ole tunnistettavia ihmisiä tai ihmisiä ollenkaan.

Esimerkki: Olette ottaneet kuvia nuorista leirillä. Kuvien käyttöön on oikeudet sekä luvat nuorten huoltajilta. Haluatte käyttää kuvia nuorten päihdeongelmista kertovassa artikkelissa. Jos julkaisette kuvat artikkelissa, siitä voi saada käsityksen, että kuvassa esiintyvillä nuorilla on päihdeongelma, ja kuvan käyttö voi loukata nuoria. Siksi kuvaa ei pidä käyttää.

 

Kuvien käyttöoikeuksia voi rajata

 • Kuvien käyttölupa voi koskea esim. pelkästään painettuja tuotteita. Tällöin kuvia ei saa käyttää verkkojulkaisuissa.
 • Kuvia on myös mahdollista ostaa kertakäyttöön. Silloin kuvaa ei ole oikeutta käyttää muualla, kun siinä, mihin se on ostettu.

 

Miten hankkia kuvausluvat?

 • Pyytäkää lupa kirjallisena: MLL:n keskustoimistolla käytämme kahta eri kuvauslupalomaketta (aikuisille ja lapsille), joissa pyydämme kirjallisesti lupaa kuvattavilta kuvien julkaisemiseksi. Voitte muokata kuvausluvasta omaan tarkoitukseenne sopivan lomakkeen.
 • Kertokaa kuvaamisesta jo ilmoittautumisen yhteydessä ja pyytäkää samalla kuvauslupa.

Esimerkki: Voitte ottaa tilaisuudessa kuvia kaikista, mutta julkaista vain niitä kuvia, joissa on luvan antaneita henkilöitä.

Sovi kuvaajan kanssa kuvien käyttöoikeuksista

 • Kirjallinen sopimus käyttöoikeuksista ja mahdollisista korvauksista on suullista parempi. Sopimus voi olla vapaamuotoinen.
 • Kirjatkaa sopimukseen, onko yhdistyksellä kaikki oikeudet kuvaan. Eli onko kuvaa lupa käyttää missä tahansa ja kuinka paljon tahansa, vai onko oikeuksia rajattu.