Viestintä

Vinkkejä ja tukea MLL:n paikallisyhdistysten viestintään

On tärkeää tehdä yhdistyksen toiminta näkyväksi ja tunnetuksi. Tunnettuus ja avoin, hyväntuulinen viestintä helpottavat sekä jäsenten että uusien vapaaehtoisten hankkimista ja tekevät mahdolliseksi paikallisen vaikuttamisen lapsille ja perheille tärkeissä asioissa. Pienellä suunnittelulla viestinnän tekeminen on myös hauskaa ja helppoa.

Miksi yhdistyksen kannattaa viestiä?

  • Toiminta, joka tunnetaan, houkuttelee mukaan uusia ihmisiä ja tehtävämme lapsiperheiden tukemisessa voi toteutua.
  • Jäsenet tietävät millaista työtä ja toimintaa he jäsenyydellään tukevat.
  • Vapaaehtoisten hankinta helpottuu.
  • Uskottavuus paikallisena lapsiperheiden äänitorvena ja vaikuttajana kasvaa.
  • Yhteistyökumppanit tuntevat tukemansa toiminnan.

Viestinnän suunnittelu

Sosiaalisen median myötä kaikkien on mahdollista ja helppoa osallistua yhdistyksen viestintään. Viestintää on silti hyvä suunnitella ja jakaa vastuita sen toteuttamisessa. Vähemmän on enemmän, kun se suunnitellaan ja tehdään hyvin. Liitteistä löydät pohjat yhdistyksen viestintäsuunnitelmalle.

Tänä päivänä mahdollisia viestintäkanavia on lukuisia. Yhdistyksen omat verkkosivut tai sosiaalisen median sivu/ryhmä on viestinnän kivijalka. Lisäksi kannattaa edelleen hyödyntää mainoksia, julisteita ja flyereita lapsiperheiden tai muun kohderyhmän käyttämissä paikoissa. Paikallismediat kertovat yleensä mielellään paikallisesta kaikille avoimesta toiminnasta, kun rohkeasti on yhteydessä.

MLL:lla on myös paljon yhteistä viestintämateriaalia, jota löytyy sekä Vapaaehtoisnetistä että materiaalipankistamme Gredistä. Hyödynnä yhteinen materiaali lapsiperheiden kulloinkin ajankohtaisiin asioihin liittyen sekä MLL:n yhteiset kampanjat. Löydät ne kätevästi viestinnän vuosikellosta.

Kysymyksiä viestintäpohdintojen tueksi

Viestintäkoulutus MLL:n yhdistyksille (tallenne huhtikuulta 2024)