Yhdistys sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on hyvä lisä yhdistyksen viestintään. Osalle yhdistyksistä se saattaa myös korvata kotisivun, jos toiminta ei ole laajaa. Somessa kannattaa viestiä innostumista, yhteisöllisyyttä ja yhteistä iloa. Hyvään porukkaan halutaan mukaan ja some voi olla hyvä näyteikkunan iloiseen, innostuvaan porukkaan.

Mikä somekanava sopii meille?

Sosiaalisen median kanavia on monia, eikä kaikissa voi olla mukana samalla panostuksella ja innolla. Kannattaa miettiä, mitä yhdistys haluaa sosiaalisessa mediassa tehdä ja keitä tavoittaa:

 • Mitä haluatte kertoa, minkälaista vuorovaikutusta haluatte kohderyhmän kanssa?
 • Kuka vastaa kysymyksiin tai keskustelunavauksiin? Kuka viestii yhdistyksen nimissä somessa
 • Kuinka monessa some-kanavassa teidän on mahdollista toimia?
 • Miten aktiivisia pystytte olemaan?

 

Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää, kun haluatte:

 • Markkinoida tapahtumia ja tuotteita
 • Tiedottaa toiminnasta
 • Vaikuttaa
 • Herättää keskustelua
 • Osallistaa seuraajia toiminnan suunnitteluun (esim. FB:n kautta voi pyytää kommentteja ja ideoita)

Jos haluat tietää oppia lisää sometyökaluista ja niiden hyödyntämisestä, kannattaa liittyä SoMe. -Facebook-ryhmään. Syksyn 2022 aikana hanke järjestää myös monia verkkokoulutuksia aiheesta!

Linkki: Lue lisää SoMe.-hommista!

 

Facebook

Facebook on Suomessa laajimmin käytössä oleva sosiaalisen median palvelu. Facebookissa yhdistyksellä voi olla sivu tai ryhmä.

Sivu on kaikille avoin ja sille saa lyhytosoitteen, johon on helppo viitata (vertaa www.facebook.com/mannerheiminlastensuojeluliitto)

Ryhmä voi olla joko avoin, suljettu tai salainen. MLL:n ryhmät ovat avoimia ilman painavaa syytä. Olemmehan somessa tavoittaksemme ihmisiä ja pitääksemme toiminnan helposti lähestyttävänä.

 

Kaikki ei näy kaikille Facebookissa

Vaikka yhdistyksellä olisi paljon seuraajia Facebookissa, on hyvä muistaa, että kaikki ei näy kaikille. Facebook poimii kiinnostavimmat aiheet näytettäväksi käyttäjien uutisvirrassa. Muutama vinkki tehokkaaseen Facebook-viestintään:

 • Suosikaa kuvia ja linkkejä. Facebook nostaa suuremmalla todennäköisyydellä seuraajien uutisvirtaan päivityksen, jossa on kuva ja/tai linkki. Muista luvat kuvien jakamiseen. Jaa MLL:n yhteistä materiaalia materiaalipankki Gredistä.
 • Aktivoikaa seuraajia kommentoimaan tai tykkäämään julkaisuista. Voitte sopia vaikkapa hallitusporukan kesken, että käytte tykkäämässä julkaisusta. Näin päivitys nousee suuremmalla todennäköisyydellä seuraajien uutisvirtaan.
 • Olkaa itse aktiivisia. Aina ei yhdistyksellä tarvitse olla ”omaa” sanottavaa, vaan voi jakaa liiton ja piirien FB-päivityksiä.

 

Instagram

Instagram on toinen suomalaisten hyvin laajasti käyttämä somepalvelu. Instagramissa pääosassa on aina kuva. Hyvä kuva vangitsee mielenkiintomme ja kuva voi sisältää myös tekstiä. Muista silloin lyhyt, ytimekäs viesti ja kerro lisää itse tekstissä.

MLL:n materiaalipankki Gredissä on runsaasti sekä valmiita Instagram-kuvia eri aiheista että pohjia, joissa voit muokata oman asiasi MLL:n ilmeen mukaiseen pohjaan. Jos jaat kuvia yhdistyksen toiminnasta ja niistä on tunnistettavissa ihmisiä, muista kuvausluvat.

 

Twitter

Twitterissä voi lähettää 280 merkin pituisia viestejä eli twiittejä. Palvelussa jaetaan ja haetaan tietoa avoimesti, seurataan muiden twiittejä sekä osallistutaan keskusteluihin. Twiittejä voi hakea myös tietyllä hashtagilla, ja näin voi seurata twitterkeskusteluja aiheesta. MLL:n käyttämiä hashtageja ovat #mll #lapsetensin #meidänmll

Yhdistys voi hyödyntää twitteriä vaikuttamisessa. Twitterissä on läsnä myös paljon poliitikkoja ja median edustajia, joihin voitte saada twitterin kautta yhteyden, osoittamalla twiitin suoraan heille. Jos haluaa osoittaa twiitin MLL:n keskustoimistolle, twiittiin lisätään käyttäjänimi @MLL_fi. Jaamme viestinnässä hyvin mielellämme MLL:n valtakunnalliselta tililtä yhdistysten tviittejä ja löydämme ne parhaiten lisätyn käyttäjänimen perusteella.