Toiminta tauolle

Yhdistystoiminnalle on tyypillistä aaltomaisuus. On kausia, jolloin toiminta on hyvin aktiivista ja uusia jäseniä sekä vapaaehtoisia riittää. On myös aikoja, jolloin into on vähäisempää tai uusia vastuunkantajia ei tunnu löytyvän.

Toiminta hiipuu – mitä tehdä?

Kun alkaa näyttää, ettei yhdistyksen toiminnalle ole enää jatkajia, voidaan yhdistys purkaa (lue lisää yhdistyksen purkamisesta) tai halutessaan laittaa hetkeksi toiminta tauolle, eli ns. nukkumaan. Tämä on perusteltua lähinnä silloin, jos alueella on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset MLL:n toiminnalle, kuten riittävästi lapsiperheitä ja kokoontumispaikkoja.

Ensin yhteys omaan piiriin tai keskusjärjestöön

Kun toiminta alkaa selkeästi hiipua, kannattaa esimerkiksi puheenjohtajan ottaa yhteys omaan piiriin tai keskusjärjestön järjestötyön asiantuntijaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Yhdistys, piiri ja keskusjärjestö voivat yhdessä keskustella tilanteesta ja mahdollisuuksista. Jos todetaan, että yhdistyksellä ei ole voimavaroja jatkaa toimintaa, voidaan käynnistää yhdistyksen purkamisporsessi tai toiminnan laittaminen tauolle.

Yhdistyksen tauolle laittaminen käytännössä

Hallitus tiedottaa jäseniä ja kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen.

  • Yhdistyksen syys- tai kevätkokous tai ylimääräinen kokous päättää nukkumaan laittamissta.
  • Nukkumaan llaittamisesta on oltava mainita kokouskutsussa. Esimerkiksi: ”Kokouksessa päätetään MLL:n XXXX paikallisyhdistyksen toiminnan laittamisesta tauolle”
  • Yhden yhdistyksen kokouksen päätös riittää (vertaa purkaminen, joka on tehtävä kahdessa kokouksessa)
  • Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi tulevat asiat.

Yhdistys pitää kokouksen ja päättää seuraavista asialistan kohdista

  • Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
  • Päätös MLL:n XXXX paikallisyhdistyksen toiminnan tauolle laittamisesta.  Vähintään 4/5 äänivaltaisista kokousedustajista on kannatettava ehdotusta.
  • Päätös yhdistyksen pankkitilin (xxxxx) lopettamisesta. Yhdistyksen saldo kirjataan pöytäkirjaan ja laaditaan pöytäkirjaote pankkia varten.
  • Päätös varojen siirtämisestä MLL:n piirin tilille, tai rahastoon. Piirin tilille siirretty summa näkyy piirin taseessa velkana yhdistykselle niin kauan, kunnes yhdistys uudelleen käynnistää toimintansa ja varat voidaan palauttaa.  Siirrosta on oltava maininta myös pankille toimitettavassa pöytäkirjaotteessa
  • Kokouksessa todetaan myös, että yhdistyksen arkisto, kirjanpitoaineistot, pöytäkirjat yms. toimitetaan arkistoitavaksi piiriin.
  • Puheenjohtaja lähettää kokouksen pöytäkirjasta jäljennöksen piiriin sekä keskusjärjestöön järjestötyön asiantuntijalle

Yhdistyksen hallituksen on muistettava sulkea yhdistyksen nettisivut ja päättää luottamustehtävät jäsenrekisterissä. Yhdistyksen nimenkirjoittajat päättävät itse valtuutensa Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla olevan sähköisen asioinnin kautta.

Yhdistyksen lisäksi keskusjärjestö tiedottaa yhdistyksen jäseniä nukkumaan laittamisesta. Jäsen itse päättää, vaihtaako hän yhdistystä vai eroaako hän MLL:n jäsenyydestä. Viestinnästä sovitaan yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa.