Hyvä hallintotapa

Hyvä hallinto tarkoittaa järjestön tarkoituksen toteuttamista lakeja, sääntöjä ja määräyksiä sekä hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen.

Hyvä hallintotapa -ohjeistus

Keskusjärjestössä on valmisteltu Hyvä hallintotapa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa -ohje. Se auttaa yhdistystä hoitamaan hallintoa vastuullisesti. Ohje ei ole sääntökokoelma, vaan se täydentää mm. yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on auttaa yhdistyksen hallitusta ja toimihenkilöitä löytämään sellaiset yleisesti hyväksytyt toimintatavat, jotka edistävät avoimuutta, luottamusta, sitoutumista ja onnistumista yhdistyksen toiminnassa.