Sääntömuutoksen vaikutukset

Yhdistys voi ryhtyä noudattamaan uusia sääntöjään vasta, kun sääntömuutos on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Jos sääntömuutos koskee hallituksen toimikausia, yhdistyksen hallitus jatkaa yhdistyksen syyskokoukseen, jolloin erovuorossa olevien jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet uusien sääntöjen mukaan. Jos yhdistys on vasta perustettu tai aloittanut toimintansa tauon jälkeen, pitää hallituksen jäsenten erovuorot arpoa.

Kun kauden pituuteen tai rajaukseen ei tule muutoksia

Jäsenten erovuoroisuus toteutuu, kuten tähänkin asti.

 

Kauden pituus ei muutu, kausien määrä muuttuu rajatuksi

Jäsen on pakkoerovuorossa, kun uusien sääntöjen mukainen kausien määrä on tullut täyteen. Jos hallituksen jäsenen meneillään oleva kausi on kesken, kun hallituksessa olon maksimipituus täyttyy, voi hän istua kautensa loppuun hallituksessa.

Esimerkki: kauden pituus säilyy 2 vuotena, kausien määrä rajataan 3, eli yhteensä 6 vuoteen. Hallituksen jäsen istuu neljättä kauttaan, kun säännöt muutetaan, ja hänellä olisi vielä vuosi kauttaan jäljellä. Hän istuu hallituksessa kautensa loppuun, jonka jälkeen hänen tilalleen valitaan toinen henkilö. 

 

Kauden pituus muuttuu, kausien rajaus säilyy entisenä

Kun kauden pituus muuttuu kolmesta kahteen vuoteen, voi jäsen, jolla kolmivuotiskausi on meneillään, istua hallituksessa kolmivuotiskautensa loppuun. Sen jälkeen hänet voidaan valita uusien sääntöjen mukaiselle kaksivuotiskaudelle, mikäli hallituksessa olon kokonaisaika ei ole täyttynyt.

Kun sääntöjen mukainen kauden pituus muuttuu kahdesta kolmeen vuoteen, muuttuu hallituksen jäsenen kauden pituus kolmivuotiseksi, silloin kun hänet valitaan uudelleen hallitukseen.

Kun kauden pituus muuttuu, eikä seuraava kausi enää mahdu kokonaisaikaan, on suositeltavaa pitää välivuosi, ja asettua mahdollisesti uudestaan ehdolle vuoden kuluttua.

Esimerkki: kauden pituus muuttuu 2 vuodesta 3 vuoteen ja hallituksessa olon kokonaisaika säilyy 6 vuodessa. Jäsen ei voi uusien sääntöjen mukaan istua kolmatta peräkkäistä kautta.  

 

Kauden pituus muuttuu, kausien rajaus poistuu

Kauden pituus muuttuu vasta seuraavan valinnan yhteydessä.

Kun kauden pituus muuttuu kolmesta kahteen vuoteen, voi jäsen, jolla kolmivuotiskausi on meneillään, istua hallituksessa kolmivuotiskautensa loppuun. Sen jälkeen hänet voidaan valita uusien sääntöjen mukaiselle kaksivuotiskaudelle. Uudelleen valinnalle ei ole määrävuosiestettä.

Kun sääntöjen mukainen kauden pituus muuttuu kahdesta kolmeen vuoteen, muuttuu hallituksen jäsenen kauden pituus kolmivuotiseksi, silloin kun hän seuraavan kerran on erovuorossa ja hän tulee uudelleen valituksi. Uudelleen valinnalle ei ole määrävuosiestettä.

 

Kauden pituus muuttuu, kausien rajaus muuttuu

Kun kauden pituus muuttuu kolmesta kahteen vuoteen, voi jäsen, jolla kolmivuotiskausi on meneillään, istua hallituksessa kolmivuotiskautensa loppuun. Sen jälkeen hänet voidaan valita uusien sääntöjen mukaiselle kaksivuotiskaudelle, mikäli hallituksessa olon kokonaisaika ei ole täyttynyt.

Kun sääntöjen mukainen kauden pituus muuttuu kahdesta kolmeen vuoteen, muuttuu hallituksen jäsenen kauden pituus kolmivuotiseksi, silloin kun hänet valitaan uudelleen hallitukseen.

Kun kauden pituus muuttuu, eikä seuraava kausi enää mahdu kokonaisaikaan, on suositeltavaa pitää välivuosi, ja asettua mahdollisesti uudestaan ehdolle vuoden kuluttua.

 

Varajäsenten valinta

Yhdistyksen säännöissä ei ole määritetty hallituksen varajäsenten kauden pituutta. Hallituksessa voi olla 1-12 yleisvarajäsentä.
Yhdistys voi valita varajäsenet joko vuodeksi kerrallaan tai heidän kautensa pituus on kaksi tai kolme vuotta, kuten varsinaisilla hallituksen jäsenillä. Yhdistyksen kokous päättää, kumpaa käytäntöä yhdistys soveltaa. Kun päätös on tehty, sovittua käytäntöä sovelletaan toistaiseksi.