Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

MLL:n paikallisyhdistysten uusimmat mallisäännöt ovat vuodelta 2013. Yhdistyksen hallitus valmistelee sääntömuutoksen, mutta päätöksen siitä tekee aina yhdistyksen kokous. Ottakaa kaikissa yhdistyksen sääntöjä koskevissa asioissa ja kysymyksissä (esimerkiksi toimialueen tai nimen muutos) yhteyttä keskusjärjestön järjestötyön asiantuntijaan.

Patentti- ja rekisterihallituksella on valtuutus rekisteröidä MLL:n paikallisyhdistyksen säännöt suoraan, kun ne ovat mallisääntöjen mukaiset. Jos yhdistys haluaa muuttaa nimen tai toimialueensa (sääntöjen 1§) MLL:n liittohallituksen on ensin hyväksyttävä uudet säännöt.

Sääntömuutoksen tekeminen

  1. Hallitus perehtyy mallisääntöihin, käsittelee asian hallituksen kokouksessa ja tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi uusien mallisääntöjen mukaisiksi. Hallituksella on valittavana neljä eri vaihtoehtoa.
  2. Yhdistyksen kokous (kevät-, syys- tai ylimääräinen kokous) käsittelee hallituksen esityksen ja tekee päätöksen uusien sääntöjen hyväksymisestä. Huom! Sääntöjen muuttamisesta on oltava mainita yhdistyksen kokouskutsussa
  3. Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja vastaa siitä, että yhdistys lähettää säännöt Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Mikäli sääntömuutos poikkeaa mallisäännöistä tai koskee ensimmäistä pykälää (nimi, alue), sääntömuutos tulee lisäksi toimittaa keskusjärjestöön liittohallituksen hyväksyttäväksi.
  4. Tarkemmat ohjeet sääntömuutoksen tekemiseksi saa keskusjärjestön järjestötyön asiantuntijalta. Häneen tulee aina olla yhteydessä, kun sääntöjä on tarkoitus muuttaa.

Linkki: Lisätietoa muutosilmoituksista (PRH) 

Kukkola Heidi

Järjestötyön asiantuntija heidi.kukkola@mll.fi 050 4718 711