Jututtamo

Jututtamo - MLL:n oma vertaisryhmän ohjausmalli

Perheiden arki on täynnä asioita, joita on mielenkiintoista pohtia toisten vanhempien kanssa. Tästä ajatuksesta syntyi MLL:n Jututtamo. Jututtamo tarjoaa tilaisuuden keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä lapsesta että kokemuksista vanhempana – vanhemmuuden iloista ja haasteista. 

Miksi Jututtamo?

Perhearki on keveintä toisten kanssa jaettuna. Jututtamo tarjoaa vertaisten seuraa ja mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kahvikupillisen lomassa. Jututtamossa erityistä on tapa ”jututtaa” eli synnyttää ja syventää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Jututtamon toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, ohjaajien ja osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamuksellisuuteen sekä kokemusten jakamiseen.

 

Keskeistä on lapsen asemaan eläytyminen

Jututtamossa osallistujat tarkastelevat asioita lapsilähtöisesti ja pyrkivät keskusteluissa löytämään erilaisia näkökulmia. Myös arjen hankalissa tilanteissa usein auttaa, jos vanhempi pysähtyy pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia, sen sijaan että keskittyisi pelkästään lapsen käytökseen ja tekemisiin.

 

Käytännön toteutustapa

Jututtamon voi toteuttaa monilla eri tavoilla:

  • Useamman kerran kokoontuvana avoimena tai suljettuna vertaisryhmänä
  • Yksittäisenä keskusteluhetkenä esimerkiksi perhekahvilassa
  • Iltatilaisuutena
  • Vanhempainillassa yhteistyössä koulun tai päiväkodin kanssa.

 

Jututtamon markkinointi

Jututtamon toteutumisen kannalta on olennaista tavoittaa kohderyhmän vanhemmat. Markkinoinnissa ja esitetekstin muotoilussa on tärkeää yhteistyö yhdistyksen, ohjaajien ja piirin kesken. Sivun alareunan liitteistä löydät muutaman kuvan Jututtamon markkinointiin.

 

Sinustako Jututtamon ohjaaja?

Ohjaajakoulutuksessa perehdyt Jututtamon toimintamalliin, opit rohkaisemaan vanhempia tietoisesti pohtimaan ja havainnoimaan paitsi omia kokemuksiaan myös lapsen kokemusmaailmaa: tunteita, ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Omaksut rohkaisevan tavan ”jututtaa” vanhempia erilaisista teemoista kysymysten avulla. Saat myös käytännön vinkkejä ryhmän markkinointiin ja toteuttamiseen liittyen sekä ohjaajan oppaan ja aineistoa teemallisten keskustelujen ohjaamiseen. Tiedustele Jututtamo-ohjaajakoulutuksia MLL:n piireiltä.

Uusi Jututtamo-ohjaajakoulutus tulossa syksyllä 2024! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan valtakunnalliseen verkossa toteutettavaan koulutukseen alla olevasta linkistä 19.8.2024 mennessä.

Ilmoittaudu hakijaksi Jututtamo-ohjaajakoulutukseen