Vertaisryhmäkerran ohjelma

Vertaisryhmän ohjelmaa kannattaa suunnitella yhdessä osallistujien kanssa. Millaisia toiveita ja tarpeita osallistujilla on?

Vertaisryhmäkerran tyypillinen kulku

Alla esimerkki vertaisryhmän yhden kokoontumiskerran ohjelmarungosta.

(1) Aloitus, virittäytyminen

  • Virittäytyminen kerran teemaan esimerkiksi jonkin toiminnallisen harjoituksen avulla – tai ajatusten irrottaminen työstä ja arjen pyörityksestä esimerkiksi lyhyen rentoutustuokion avulla. Ensimmäisillä kerroilla kannattaa käyttää sellaisia menetelmiä, jotka auttavat tutustumaan.
  • Yhteinen kahvittelu tai pieni napostelu on aina paikallaan – mikäli kokoontumistila sen sallii.

(2) Kokoontumiskerran teema

  • Kerran teemaa voi lähestyä esimerkiksi lyhyen alustuksen, kysymysten, kuvien tai vaikkapa lehtiartikkelin avulla.
  • Keskustelulle kannattaa varata riittävästi aikaa ja huomioida, että kaikki saavat halutessaan suunvuoron.

(3) Ryhmän päättäminen

  • Kokoontuminen kannattaa päättää selkeästi ja ennalta sovittuna aikana.
  • Kokoontumiskerran päättämiseen voi valita jonkin toistuvan elementin (esimerkiksi fiiliskierros).
  • Seuraavasta kerrasta tiedottaminen.