Lapsiystävällinen yhteiskunta

Suomesta lapsiystävällinen yhteiskunta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaikuttamisstrategia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n liittokokouksessa (2014) hyväksytyn Suunta 2024 –strategian mukaan MLL:n kolme toiminta-aluetta ovat

  1. Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa
  2. Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
  3. Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Vaikuttamisstrategia ohjaa MLL:n vaikuttamistyötä tarkentaen Suunta 2024 -strategian tavoitteita ja toimia.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton visio 2024 – Suomesta lapsiystävällinen yhteiskunta

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

MLL:n arvot ja periaatteet ohjaavat vaikuttamistyötä. MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Arvoja täydentävät periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus.

Lapsiystävällinen yhteiskunta

Arvostaa lapsia ja se näkyy myös julkisen vallan päätöksenteossa.

Huomioi lapsuuden ainutkertaisen merkityksen päätöksenteossa.

Edistää tavoitteellisesti lasten ja nuorten hyvinvointia.

Toteuttaa suunnitelmallisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

Ottaa lapsen edun ensisijaisesti huomioon lapsia koskevissa päätöksissä.

Arvioi ja huomioi päätösten vaikutukset lapsiin ennakolta.

Tukee ja kunnioittaa lasten ja nuorten osallisuutta sekä arvostaa lasten ja nuorten kokemustietoa.

Edistää aktiivisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää.

Ehkäisee suunnitelmallisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa.

Kaventaa suunnitelmallisesti lapsuus- ja nuoruusiän hyvinvointi- ja terveyseroja ja ylisukupolvista huono-osaisuutta.

Investoi lapsiin, nuoriin ja perheisiin huolehtimalla lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista ja sosiaaliturvasta.

Satsaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen, osallisuuden vahvistamiseen ja ongelmien ehkäisyyn.

Tukee työn ja perheen yhteensovittamista.