Lapsivaikutusten arviointi

On tärkeää, että lapsia koskevissa päätöksissä arvioidaan lapsivaikutukset etukäteen. MLL:n yhdistykset ja piirit voivat edistää lapsivaikutusten arvioinnin yleistymistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Lapsivaikutusten arviointi on tärkeä osa lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamista.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsen etu on arvioitava ja otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa toimissa.

Lapsivaikutusten arviointi on tavanomaista kunnan, hyvinvointialueen ja valtion toimintaa.  Se on osa päätöksentekoprosessia (ennakkoarviointi) tai toiminnan kehittämistä (tehdyn päätöksen seuranta-arviointi tai toiminnan arviointi). Se ei ole lapsiin kohdistuvaa ”hyväntekeväisyyttä” tai ylimääräistä toimintaa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n lapsen komitea korostaa, että lapsen etu ei ole vain yksi päätöksenteossa huomioon otettava seikka. Se on päätösharkinnassa korkeammalla sijalla kuin vanhempien, muiden aikuisten tai suuren yleisön edut. Lapsen edun vahvaa asemaa puoltaa lapsuuteen liittyvät erityispiirteet, kuten riippuvuus aikuisista, aikuisia heikompi asema ja äänioikeudettomuus. Komitea toteaa, että jos lasten etua ei korosteta, se jää usein huomioimatta.