Piiri ja keskusjärjestö vaikuttajina

MLL:n piirijärjestö

 • Vastaa toiminta-alueensa vaikuttamistyöstä.
 • Tekee vaikuttamisyhteistyötä alueensa muiden järjestöjen, esimerkiksi lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen kanssa.
 • Pitää yhteyttä alueellisiin ja maakunnallisiin toimijoihin ja tekee niiden kanssa yhteistyötä (aluehallintovirastot, ELY-keskukset, maakuntaliitot ja kuntayhtymät) (mm. työryhmät, kuulemistilaisuudet, lausunnot ja kannanotot)
 • Pitää yhteyttä toiminta-alueensa kansanedustajiin yhteistyössä keskusjärjestön kanssa.
 • Pitää yhteyttä alueensa mediaan ja vaikuttaa mediassa. Medianäkyvyys tukee vaikuttamistyötä. Piiri käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti vaikuttamistyössä.
 • Tukee yhdistysten vaikuttamistyötä. Piiri koordinoi tarpeen mukaan alueensa yhdistysten vaikuttamistyötä ja tekee yhdistysten kanssa yhteistyötä kuntavaikuttamisessa.

 

Keskusjärjestö

 • Vastaa valtakunnallisesta vaikuttamisesta ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta medioihin. Medianäkyvyys (kuten haastattelut ja asiantuntijakirjoitukset) tukee vaikuttamistyötä. MLL käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti vaikuttamistyössä.
 • Julkaisee kannanottoja ja antaa lausuntoja ministeriöille ja muille valtakunnallisille viranomaisille sekä osallistuu niiden järjestämiin kuulemistilaisuuksiin ja työryhmiin. Keskusjärjestö julkaisee MLL:n vaaliohjelman hyvissä ajoin ennen kunta-, eduskunta- ja eurovaaleja.
 • Pitää yhteyttä ministereiden valtiosihteereihin ja erityisavustajiin, kansanedustajiin, eduskuntaryhmiin ja eduskuntapuolueisiin sekä ministeriöiden ja muun keskushallinnon virkamiehiin. Keskusjärjestö tekee yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun kanssa.
 • Tekee vaikuttamisyhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa sekä osallistuu järjestöjen yhteistyöverkostoihin.
 • Laatii tietopaketteja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen vaikuttamistyön tueksi.
 • Osallistuu vaikuttamiseen eurooppalaisella tasolla pitämällä yhteyttä suomalaisiin europarlamentin jäseniin ja osallistumalla Eurochild-järjestön toimintaan.
 • Tukee piirien ja yhdistysten vaikuttamistyötä tuottamalla aineistoja ja koulutusta vaikuttamistyön tueksi. Vapaaehtoisnetissä ja MLL:n yleisillä nettisivuilla julkaistaan aineistoja vaikuttamistyön tueksi. Keskusjärjestö kouluttaa yhdistysten ja piirien edustajia vaikuttamistyöhön ja lasten oikeuksiin liittyen.