Vaikuttamistyön merkitys korostuu

MLL linjaa vaikuttamistyön keskeiset sisällöt liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen hyväksymissä ohjelmissa, kannanotoissa ja tavoitelinjauksissa.

Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä ja viestintää

Vaikuttamistyössä korostuu kaikilla tasoilla yhteistyön ja kumppanuuden merkitys.

Lähivuosien aikana talouskasvu on hidasta ja taloudelliset näkymät ovat epävarmat. Tämä aiheuttaa suuria haasteita myös lasten ja nuorten kasvuympäristöön. Lapset ja nuoret tarvitsevat julkisia palveluita aikuisia enemmän. Talouden taantuman takia on vaarana, että lasten ja nuorten palveluihin ja perheiden tukeen tehdään leikkauksia, jotka vahingoittavat lasten ja nuorten hyvinvointia. Hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään työhön tehtävät leikkaukset tulevat myös taloudellisesti kalliiksi, kun korjaavan työn tarve ja kustannukset kasvavat leikkausten seurauksena.

 

Vaikuttamistyö muuttuu yhteiskunnan nopean muutoksen myötä

Vaikuttaminen median kautta on yhä tärkeämpi osa vaikuttamistyötä. Erityisesti sosiaalisen median merkitys kasvaa. MLL:n luottamushenkilöiden, jäsenten ja kansalaisten aktivoiminen viemään MLL:n viestejä eteenpäin on tärkeä osa vaikuttamisviestintää.

 

Onnistuneen vaikuttamistyös edellytyksenä on selkeä, oikea-aikainen ja luotettava viestintä

Suorat yhteydenotot ja yhteydenpito päättäjiin ja valmistelijoihin, kannanotot ja lausunnot, tiedotteet, kirjoitukset ja esiintymiset mediassa, MLL:n verkkosivut, sosiaalinen media ja MLL-blogi ovat kanavia saada MLL:n ääntä kuuluville.

 

MLL:n vaikuttamistyö perustuu tietoon

Vaikuttamistyön tukena käytetään tilasto- ja indikaattoritietoa, tutkimustietoa ja kokemustietoa. MLL hyödyntää toiminnasta – kuten perhekeskustoiminnasta, auttavista puhelimista ja tukioppilastoiminnasta – saatua lasten, nuorten ja vanhempien kokemustietoa.