Opintokeskus Siviksen tarjoama tuki

Opintokeskus Siviksen logo

Opintokeskus Sivis on järjestöjen oppilaitos ja sen jäseniä ovat valtakunnallisesti toimivat järjestöt. Tällä hetkellä jäsenjärjestöjä on lähes 80 ja yksi niistä on MLL. Opintokeskus Siviksellä on keskustoimisto Helsingissä sekä aluetoimistot Turussa, Tampereella, Oulussa ja Joensuussa. Se tukee taloudellisesti myös MLL:n paikallisyhdistysten järjestämiä koulutuksia ja vertaisopintoryhmiä.

Opintokeskus Siviksen tavoitteena aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen

Sivis tukee monin tavoin jäsentensä koulutustoimintaa sekä järjestää koulutusta jäsenille ja yhdessä jäsenten kanssa. Sivis tuottaa monenlaista materiaalia, julkaisuja ja tutkimuksia järjestölliseen koulutukseen liittyen. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus rahoittavat Siviksen toimintaa.

 

Sivis-tukea koulutuksiin

Koulutukset ovat kursseja, koulutuksia, webinaareja ja seminaareja, joissa on tarkoituksena oppia jokin tieto tai taito. Koulutuksissa on aina kouluttaja, olipa hän sitten järjestön työntekijä tai ulkopuolinen. Koulutukset kestävät vähintään yhden opetustunnin (45 min). Koulutuksessa tulee olla vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistujaa. Koulutuksiin myönnettävä tuki on 33 e / opetustunti ja Siviksen tuki voi olla enintään 55 % toteutuneista kuluista.

 

Sivis-tukea vertaisopintoryhmiin

Vertaisopintoryhmät ovat vapaamuotoisempia opintoryhmiä, joissa on kuitenkin sovittu ohjelma, suunnitelma ja tavoitteet. Ryhmällä on ohjaaja, mutta toiminta perustuu vertaisuuteen, toisilta oppimiseen ja kokemusten jakamiseen. Vertaisryhmässä on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Vertaisopintoryhmän kesto on vähintään 10 tuntia ja tuki on 3 e / opetustunti. Hallinnointi tapahtuu samoin Sivisverkossa.

 

Hallinnointi on helppoa

Koulutuksia ja vertaisopintoryhmiä hallinnoidaan Sivisverkossa, Opintokeskus Siviksen omassa koulutuksenhallintajärjestelmässä. Hallinnointi sujuu helposti, olipa kyseessä sitten koulutus tai vertaisopintoryhmä. Tee henkilökohtaiset tunnukset Sivisverkkoon ja valitse käyttöoikeus omaan organisaatioon (yhdistys, piiri tai keskustoimisto). Tunnusten tekeminen vaatii tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla.

 

Laadi ennen koulutusta suunnitelma

Suunnitelman voi tehdä aikaisintaan 6 kk ennen tilaisuutta ja viimeistään edellisenä päivänä. Kirjaa suunnitelmaan koulutuksen nimi, ajankohta, tavoitteet, kohderyhmä ja ohjelma, jne. Sivisverkkoon ei tarvita mitään sellaista tietoa, mikä ei muutoinkin olisi tiedossa tai suunniteltu ennen koulutuksen järjestämistä.

 

Tee koulutuksen tai vertaisopintoryhmän toteutumisen jälkeen selvitys

Merkitse selvitykseen osallistujien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkista vielä ohjelma ja opetustuntien määrä. Yli 6 tunnin koulutuksissa kirjataan myös osallistujien etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli. Koska Sivis on oppilaitos, se toimittaa tilastotiedot vuosittain tilastokeskukselle ja raportoi toiminnasta rahoittajilleen.

 

Sivisverkon asiakaspalvelu palvelee arkisin Sivis-chatissa ja sähköpostitse: toimisto(at)ok-sivis.fi tai puhelimitse: koulutusassistentit: Tanja Malk, puh. 040 731 5608 tai Tiia Herlevi, puh. 040 839 8777.

MLL:n yhteyshenkilö:
Virpi Markkanen virpi.markkanen(at)ok-sivis.fi, p. 050 374 5869

Käyttäjätunnuksen tekeminen Sivisverkkoon

Ohjevideo: Näin pääset alkuun Sivisverkon käyttämisessä

Ohjevideo: Suunnitelman tekeminen

Ohjevideo: Selvityksen tekeminen