Piirin ja keskusjärjestön tuki

Yksi mies, kolme naista ja kaksi lasta pöydän ääressä välipalalla.

Sekä piirit että keskusjärjestö tukevat monin tavoin yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatun toiminnan järjestämistä. Jos ja kun kysymyksiä herää, kannattaa aina ensimmäisenä kääntyä oman piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorin tai järjestöpäällikön puoleen. Joskus tieto tai apu löytyy jo täältä Vapaaehtoisnetistä tai vapaaehtoiskaverilta.

Piirin tuki

Piirit tarjoavat yhdistyksilleen monenlaista tukea koulutuksista yhdistyskohtaiseen tukeen ja piirin sisäisen yhteistyön kehittämiseen. Toiminnan ja tuen muodot vaihtelevat piireittäin, mutta jokaisen piirin tukeen kuuluu mm:

 • Koulutusten, perehdytysten ja vertaistapaamisten järjestäminen
 • Yhdistyskohtainen ohjaus ja tuki (mm. yhdistys- ja perhekahvilakäynnit, some-tuki)
 • Toiminnan käynnistämiseen liittyvä apu (mm. markkinoinnissa, apu vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja tila-asioissa)
 • Toiminnan ylläpitämiseen liittyvä apu (mm. toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa)
 • Yhteistyön vahvistaminen, yhdistysten edustaminen tai esillä pitäminen kunnan / maakunnan työryhmissä

 

Keskusjärjestön tuki

Keskusjärjestö tukee niin piirejä kuin yhdistyksiä toiminnan toteuttamisessa. Tuotamme mm. aineistoja Vapaaehtoisnettiin, järjestämme koulutusta ja annamme yhdistyskohtaista neuvontaa ja ohjausta. Tuen muotoja ovat esimerkiksi:

 • Ajantasainen tieto Vapaaehtoisnetissä
 • Yhdistystiedotteet ja muu viestintä
 • Verkkovalmennukset
 • Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus (VJK)
 • Jäsenrekisterin ylläpitäminen / Jäsenpalvelu
 • Tuki yhdistyshallinnon asioissa, kuten esimerkiksi uuden yhdistyksen perustamisessa / yhdistyksen lakkauttamisessa
 • Vaikuttamistyön tuki