Vakuutukset

Lasten ja vapaaehtoisten vakuutukset

Keskusjärjestö ottaa keskitetysti kalenterivuoden voimassa olevan tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Nämä vakuutukset tarjoavat paikallisyhdistysten, piirien ja keskusjärjestön toiminnoissa mukana oleville vakuutusturvan. Vakuutusyhtiömme on LähiTapiola. Lisäksi keskusjärjestö on ottanut paikallisyhdistyksille ja piireille toiminnan vastuuvakuutuksen, joka kattaa yksittäiset tapahtumat (tavanomaista isommat tapahtumat pois lukien). Vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot.

Vakuutuslajit

  1. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten tapaturmavakuutus
    Vakuutettuja ovat MLL:n ja sen piirien ja paikallisyhdistysten järjestämään toimintaan osallistuvat alle 20-vuotiaat, lukuunottamatta päivähoitolain alainen päiväkotitoiminta ja lasten omissa kodeissa tapahtuva hoito ulkoiluineen.  Vakuutus kattaa turvapaikanhakijana olevat nuoret vasta, kun turvapaikkapäätös on tehty.
  2. Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
    Vapaaehtoiset (eli palkattomassa työssä olevat), jotka osallistuvat edellä mainittuihin toimintoihin ja niiden suunnitteluun kuuluvat MLL:n vakuutusten piiriin. Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattoman työn aikana ja näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

 

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutus kattaa MLL:n vapaaehtoiseen toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliitoon. Vakuutus koskee henkilö- ja esinevahinkoja. Vastuuvakuutuksen turvalaajennus kattaa vieraalle omaisuudelle aiheutetut vahingot. Toiminnan vastuuvakuutuksessa on ns. alihankkijalaajennus. Tällöin vastuuvakuutus kattaa myös vahingon toiminnassa, jota toteuttaa itsenäinen yrittäjä, jolta MLL ostaa palvelun. Tämä edellyttää, että yrittäjä ottaa ja pitää voimassa toiminnan vastuuvakuutuksen, joka kattaa hänen vastuunsa vahingosta. Vahingon tapahduttua MLL-sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että LähiTapiolan takautumisoikeus vahingon aiheuttaneeseen alihankkijaan säilyy.

Vakuutukset ovat voimassa ilman erillistä hakemusta, eli yhdistysten ei tarvitse erikseen tilata tai maksaa vakuutusta. Käänny vakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä keskusjärjestön puoleen.

 

Vakuutukset yksittäisiin tapahtumiin

Yksittäisiin tapahtumiin ei tarvita enää vuoden 2022 alusta lukien erillistä vakuutusta, vaan ko. tapahtumat ovat vakuutettuja keskusjärjestön ottamalla vakuutuksella (pois lukien selkeästi tavanomaista isommat tapahtumat). Vakuutusmäärä on 500.000 euroa ja omavastuu on 500 euroa. Vakuutuksen ulkopuolelle on rajattu ns. vaaralliset urheilulajit (esim. benjihyppy, kiipeily, sukellus, laskettelu rinteiden ulkopuolella, laskuvarjohyppy).

Lisätietoja:

Vapaaehtoistoiminnan johtaja, tapani.tulkki(at)mll.fi, p. 0400 933 966

Huom: saat näkyviin lisätietoja vakuutuksista ja ohjeita korvauksen hakemiseen, kun olet kirjautuneena Vapaaehtoisnettiin luottamushenkilön roolissa.