Vapaaehtoisten rekrytointi

Iloinen porukka koolla yhdessä hallituksen kokouksessa.

Mistä vapaaehtoisia?

Vapaaehtoisuus on toimimista tärkeäksi koetun asian puolesta, maailman muuttamista, epäkohtiin puuttumista, halua tehdä hyvää lähellä tai kaukana ja paljon muuta. Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan. Vapaaehtoistyö on palkatonta ja perustuu vapaaseen tahtoon ja valintaan (Kansalaisareena). Suomessa on monia, jotka voisivat toimia vapaaehtoisina, jos joku vain kysyisi!

Vapaaehtoiseksi haluavia voi löytyä

 • Jokaisen omasta ystävä- ja tuttavapiiristä, työkavereista
 • Yhdistyksen muussa toiminnassa mukana olevien joukosta
 • Yhdistyksen jäsenistä
 • Paikallisista tapahtumista
 • Oppilaitoksista
 • MLL:n tukioppilaista tai sellaisina toimineista
 • Eläkeläisjärjestöistä

 

Usein henkilökohtainen kutsuminen on tehokkain tapa löytää vapaaehtoisia. Kannattaa kuitenkin käyttää kaikkia mahdollisia viestintäkanavia

 • Yhdistyksen nettisivuja tai somea
 • Valtakunnallisia tai alueellisia vapaaehtoisten rekrysivustoja (esim. https://vapaaehtoistyo.fi/)
 • Kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluja
 • Tapahtumissa tms. jaettavia flyereitä
 • Paikallismedioita

 

Joihinkin toimintamuotoihin (esimerkiksi vertaisryhmiin) sopii mainiosti myös ammattilainen-vapaaehtoinen -ohjaajapari. Tällöin ohjaajapariksi voi kysäistä vaikkapa neuvolan terveydenhoitajaa.

Miten markkinoida vapaaehtoistehtävää?

Vapaaehtoisten perehdyttäminen

Video perhekahvilan vapaaehtoisten rekrytointiin