Toiminnan arviointi

Taapero valitsee kolmesta hymynaamasta vihreän eli tyytyväisen.

Yhdistyksen järjestämää toimintaa voi arvioida monesta vinkkelistä. Arviointia voi tehdä joko ulkopuolisille (esimerkiksi hankerahoitus, kunnan avustukset), mutta arviointia voi ja kannattaa tehdä myös yhdistystä itseään varten. 

Voitte arvioida esimerkiksi toimintatapoja, toiminnan laajuutta ja toiminnan laatua. Voitte ottaa tarkasteluun lapsen tai nuoren, vanhempien tai vapaaehtoisen näkökulman. Tai vaikka nämä kaikki. Arviointi tekee myös prosesseja, toimintoja ja vapaaehtoisen työpanosta näkyväksi.

Kun yhdistys tuntee oman toimintansa, on siitä helpompaa myös kertoa niin mahdollisille jäsenille, vapaaehtoisille kuin ulkopuolisillekin.

 

Arvioinnin avulla:

 • Lisäätte ymmärrystä ja tietoisuutta omasta toiminnasta
 • Opitte toiminnasta
 • Tuotatte tietoa laadusta, onnistumisista ja kehittämiskohteista
 • Selkeytätte yhdistyksen roolia ja tuetaan sen kehittymistä
 • Osaatte suunnata yhdistyksen voimavaroja tarkoituksenmukaisesti
 • Pystytte ennakoimaan muutoksia ja reagoimaan niihin

 

Toimintatapojen arviointi

 • Kuinka hyvin työnjako oli suunniteltu ja miten se toimi?
 • Millainen lopputulos oli?
 • Miten toimintaa voisi kehittää?

Jos työnjako sujui joustavasti, tehtävät tulivat hoidetuiksi ajallaan ja osallistujat olivat tyytyväisiä, jatkakaa samaan malliin. Jos taas toteutus oli huomattavan työlästä saavutettuun hyötyyn nähden, kannattaa pohtia, mitä voisitte tehdä toisin.

 

Toiminnan laajuuden arviointi

Toiminnan laajuutta on tärkeä mitata, eli kuinka moni lapsi tai perhe osallistuu MLL:n toimintaan, tai paljonko ja millaista toimintaa yhdistys järjestää. Yhdistyksen tehtävänä on koota Oma MLL:sta löytyvän tilastointityökalun avulla vuosittaiset toiminnan luvut. Jäsenrekisterin Raportit-osiosta saa helposti haettua yhdistyksen vuosittaisen raportin. Samalla voitte arvioida, mitkä toiminnot tavoittavat lapsiperheitä hyvin tai pitäisikö johonkin toimintaan tai siitä tiedottamiseen panostaa juuri tällä hetkellä enemmän.

 

Toiminnan laadun arviointi

Toiminnan laatua pitää arvioida, mikäli järjestätte kerhoja tai muuta palvelutyyppistä toimintaa. Määritelkää ensin toiminnan perustehtävät ja mittarit, miten niitä arvioidaan. Esimerkiksi näin:

 

Kerho toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta alueen kolmivuotiaille:

 • Minimivaatimukseksi voisitte määritellä, että kerhossa on joka kokoontumisessa kaksi ohjaajaa, koska kerhoon voidaan ottaa kerralla 10 lasta.
 • Mittarina ja seurannan apuvälineenä voisi olla kerhotoiminnan kuukausiraportti, jossa näkyy ohjaajien ja kerholaisten määrä kerhokerroilla.

 

Kerhon osallistuja oppii sosiaalisia taitoja: 

 • Minimivaatimus: jokaisella kerhokerralla on jokin ohjattu leikkituokio.
 • Mittareina ja seurannan apuvälineinä toimisivat kerhon toimintasuunnitelma ja kuukausiraportti.