Kaveriviikko

Mikä on Kaveriviikko?

Kaveriviikko koostuu pienistä ja suuremmista tempauksista, joilla lapset ja nuoret harjoittelevat kaveritaitoja ja toisten huomioon ottamista. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus suunnitella ja tehdä itse, aikuiset ovat tukena ja apuna tarvittaessa. Paikallisyhdistys voi toteuttaa kaveriviikon yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen, kuten alueen koulujen, nuorisotilan tai kirjaston kanssa.

 

Mitä kaveriviikolla voi tehdä?

Kaveriviikko voi olla pieniä tai suurempia tekoja esimerkiksi koululla, nuorisotilassa tai MLL:n perhekahvilassa:

  • kaveritaitoaiheisia tukioppilastunteja
  • kummioppilaiden ohjaamia leikkejä
  • haasteita ystävällisiin tekoihin
  • oppilaiden ohjaamia välitunteja

Parhaat ideat Kaveriviikolle tulevat lapsilta ja nuorilta. Kaveriviikon nettisivuille on kerätty vinkkejä ja materiaaleja kaveriviikon toteuttamisen tueksi.

 

Koska kaveriviikon voi pitää?

Kaveriviikkoa voi viettää silloin, kun se parhaiten toteuttajille sopii.  Jokainen viikko voi olla Kaveriviikko.