Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta alakouluissa

Kummioppilaat ovat 5.−6. -luokkalaisia oppilaita, jotka auttavat ekaluokkalaisia erityisesti koulun alkaessa. Oma koulukummi on monelle koulunsa aloittavalle tärkeä esikuva. Kummina toimiminen puolestaan on isommille oppilaille tärkeä ja innostava tehtävä, joka antaa auttamisen iloa.

Paikallisyhdistykset mukana kummioppilastoiminnassa

Yhdistys voi tukea paikallisen koulun kummioppilastoimintaa esimerkiksi muistamalla kummioppilaita stipendillä lukuvuoden päättyessä, tarjoamalla tilat ja/tai kustantamalla kummioppilaskoulutuksen.