Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta yläkouluissa

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia 8. ja 9. luokkalaisia nuoria. Tukioppilastoiminta edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luo yhteishenkeä, torjuu yksinäisyyttä ja ehkäisee kiusaamista sekä lisää nuorten osallisuutta koulussa.

Turvallinen kouluyhteisö parantaa työrauhaa ja oppimistuloksia. Todennäköisesti myös teidän paikallisyhdistyksenne alueella on tukioppilaskoulu.

  • MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. 
  • 93 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen.
  • Toimintaa ohjaa 1000 tukioppilasohjaajaa.

Paikallisyhdistykset mukana tukioppilastoiminnassa

Paikallisyhdistys voi tukea ja tehdä yhteistyötä paikallisen koulun tukioppilastoiminnan kanssa monin tavoin.

Miten aloittaa?

Ottakaa yhteyttä piirin kouluyhteistyön koordinaattoriin ja tiedustelkaa paikallisesta tukioppilastoiminnasta.

Yhdistys voi esimerkiksi:

  • Kustantaa tukareille tukioppilaskoulutuksen
  • Sponsoroida tukioppilashupparit
  • Muistaa ja kiittää tukareita ja heidän ohjaajiaan keväällä esimerkiksi stipendein
  • Haastaa tukioppilaat mukaan Lapset ensin – keräykseen tai yhdistyksen tapahtumiin
  • Haastaa tukioppilaat mukaan järjestämään vanhempainiltaa (esimerkiksi syksyllä uusien 7.luokkalaisten vanhempainilta)
  • Järjestää alueen tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille tapaamisia, esimerkiksi yhteiset pikkujoulut.