Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

MLL:n tapahtumista riittää useimmiten vapaamuotoinen paikallispoliisille lähetetty sähköpostiviesti, josta käy ilmi tapahtuman:

 • Nimi
 • Päivämäärä
 • Kellonaika
 • Ohjelma
 • Järjestäjä
 • Järjestäjän yhteystiedot
 • Arvioitu yleisömäärä

 

Poliisille on tehtävä maksullinen ilmoitus yleisötilaisuudesta, jos tilaisuus:

 • on osallistujamäärältään suuri (useita satoja osallistujia)
 • vaatii toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
 • vaatii toimenpiteitä sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi.
 • edellyttää muutoksia liikennejärjestelyihin.
 • ajoittuu myöhäisiltaan tai kestää yöhön.
 • herättää voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)

 

Tehkää ilmoitus paikallispoliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Kysy epäselvässä tilanteessa neuvoa oman paikkakunnan poliisilta.

 

Suuren (yli 200 henk.) tapahtuman lupa-aikataulu

Viimeistään 1 kuukautta ennen

 • Varmistakaa tapahtuman maankäyttölupa maan omistajalta tai kunnalta (ohjeet löytää parhaiten googlaamalla maankäyttölupa+kunnan nimi).
 • Hankkikaa tarvittaessa musiikkiluvat (musiikkiluvat.fi).

 

2 viikkoa ennen

 • Toimittakaa alueen pelastusviranomaiselle pelastussuunnitelma 14 vuorokautta ennen tapahtumaa
 • Tehkää poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta

 

Järjestyksenvalvojat

Tapahtuman järjestäjänä voitte itse arvioida, tarvitsetteko paikalle järjestyksenvalvojia (perhetapahtumissa pääsääntöisesti ei tarvita). Jos tarvitsette järjestyksenvalvojia, ilmoittakaa heidät poliisille samalla kun teette ilmoituksen yleisötilaisuudesta. Tarvittaessa poliisi voi myös määrätä tapahtumaan järjestyksenvalvojia ennakkoilmoituksen perusteella.

 

Montako järjestyksenvalvojaa tarvitaan?

Yleensä yksi koulutettu järjestyksenvalvoja sataa osallistujaa kohden.

 

Kuka voi toimia järjestyksenvalvojana?

Tapahtuman järjestyksenvalvojista yhden tulee olla ”kortillinen”, eli koulutettu. Hänen kaverinaan voi olla tilapäisiä järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvoja voi toimia tapahtumassa myös liikenteenohjaajana.