Ilolla eskarista ekalle -toiminta

Ilolla eskarista ekalle toimintamallit on suunniteltu erityisen muokattaviksi. Voitte muokata myös toiminnan nimeä tai nimetä sen kokonaan uudelleen.

Esikoulun tai koulun aloittaminen on iso asia koko perheelle. Yhteisöllisyyttä tukevilla toiminnoilla tuetaan tätä uutta vaihetta ympäri lukuvuoden. Yhteisöllisyys voi toimintamallista riippuen toteutua oman perheen, usean perheen tai pelkkien vanhempien tai lasten kesken. Pohtikaa paikkakunnan näkökulmasta paras ajankohta ja sisältö toiminnalle. 

Toiminnan tavoite

Toiminnan tavoitteena on luoda paikallista vanhemmuutta tukevaa toimintaa,  joka vastaa alueiden lasten ja perheiden tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota lapsille ja heidän vanhemmilleen toimimisen, vertaistuen ja yhdessäolon paikkoja, joissa
  • Perheet tapaavat muita vanhempia erilaisen toiminnan keinoin
  • Vanhemmat saavat vertaistukea ja tutustuvat muihin vanhempiin
  • Lasten keskinäiset suhteet vahvistuvat
  • Lapsen ja vanhemman suhde vahvistuu yhteisen tekemisen keinoin

”Tarpeellinen, tärkeä, parhaimmillaan yhteisöllisyyden ja luokan ryhmähengen syntymistä tukeva tapahtuma, jonka toivotaan jäävän jokavuotiseksi tapahtumaksi.” 

Toimintaa voi järjestää MLL:n paikallisyhdistys, vanhempainyhdistys, koulu, esikoulu tai päiväkoti, yhdessä tai erikseen. Toiminnan aloittamiseen tarvitsette idean kohderyhmästä ja materiaaleihin tutustumalla pääsette alkuun. Kaikki materiaalit ovat käytössä maksutta ja ne löytyvät MLL:n verkkosivuilta.
Toiminnan markkinoinnissa voitte hyödyntää MLL:n Gredistä löytyviä valmiita mainospohjia.

Toimintamallit

Toimintana voi olla rastirata, vanhempien vertaisryhmä tai näiden yhdistelmä tai muunnelma. Toiminta voi olla osa jotain muuta kokonaisuutta, esimerkiksi vanhempainiltaa tai oma tapahtumansa. Ajankohdasta ja perheiden tavoittamisesta kannattaa keskustella mukana olevien tahojen kanssa ja tehdä yhteistyötä viestien perille saamiseksi.

”Suunnistus toteutuu aika nopeallakin aikataululla ja vähällä vaivalla. On mukavaa, kun voi piristää perheitä näin helposti ja samalla kannustaa ulkona tehtävään toimintaan.”

Tuen antaminen viskarista eskariin tai eskarista ekalle siirryttäessä tai siellä ollessa, on erinomainen tapa tukea vanhemmuutta ja tehdä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toimintaa voi toteuttaa missä tahansa lukuvuoden vaiheessa.

Materiaalit

Alla lisätietoa materiaaleista. Kaikki materiaalit löydät MLL:n verkkosivuilta, Ilolla eskarista ekalle sivulta.

Rastirata

Muistilistat

Mobiilipelit

Eskarista ekalle -mediakirppu

Jututtamo vertaisryhmä