Lakisääteiset vakuutukset ja maksut

Työeläkevakuutus (TyEL-maksu)

Työnantaja ottaa työntekijälleen lakisääteisen TyEl-eläkevakuutuksen työeläkeyhtiöstä. Työeläkeyhtiöiden yhteystiedot löytyvät Työeläke.fi -palvelusta. Työpaikalla on oltava selvästi nähtävillä tieto, missä yhtiössä työntekijöiden eläketurva on hoidettu. Työnantaja tilittää työeläkeyhtiölle sekä omat että työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut.

Jos työnantajalla ei ole vakituista henkilökuntaa ja maksetut palkat jäävät alle 9 822 e / 6 kk (v. 2024), on kysymyksessä tilapäinen työnantaja. Tilapäinen työnantaja hoitaa TyEL-vakuutusvelvollisuutensa valitsemalla tulorekisterissä vakuutusyhtiön vastaanottajaksi palkkailmoituksen yhteydessä. Tilapäinen työnantaja ei tarvitse TyEL-vakuutusta.

 

Työnantajat ja palkansaajat maksavat kumpikin eläkevakuutusmaksua. Työnantaja maksaa koko vakuutusmaksun, mutta perii työntekijän osuuden hänen palkastaan.

TyEL-maksu maksetaan, kun ansiot ylittävät 68,57 euroa kuukaudessa (v. 2024). Työeläkemaksut koskevat 17–67 -vuotiaita työntekijöitä.

 

TyEL maksut vuonna 2024, tilapäinen työnantaja

  • TyEL-maksu yhteensä 26,12 %
  • Työntekijän osuus 7,15 %
  • 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,65 %

Jos rahapalkka ei riitä luontoisedusta pidätettävään työntekijäin eläkemaksuun, työnantaja voi pidättää maksun myöhemmin vuoden kuluessa.

 

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu on 0,51 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta (v. 2024). Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,48 %.
Palkansaajien päivärahamaksu on 1,01 % , kun vuosityötulot ovat vähintään 16 499 euroa (2024). Yrittäjien päivärahamaksu on 1,18 % YEL-työtulosta (2024).

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 % palkoista (2024). Sairasvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16 – 67 vuotias.

 

Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 18–64 -vuotiaita työntekijöitä

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,79 % ja se vähennetään työntekijän palkasta samalla tavalla kuin ennakonpidätys ja työntekijän eläkemaksu.

 

Työnantajan osuus palkasta riippuen (2024)

  • 0 – 2 337 000 e = 0,27 %
  • 2 337 000 ylittävä osa = 1,09 %

Työllisyysrahasto laskuttaa työnantajalta työttömyysvakuutusmaksun.

 

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on otettava aina, kun yhdistyksellä on palkattuja työntekijöitä ja yhdistyksen maksama palkka on vuodessa (vähintään) 1 500 euroa (2024).  Vakuutus korvaa työssä ja työmatkoilla sattuneet tapaturmat. Hoitokorvauksilla ei ole ylärajaa ja vakuutuksesta maksetaan vahingoittuneelle myös päivärahaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on myös vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, johon yhdistys voi liittyä. Tämä vakuutus on kuitenkin tarkoitettu vain vapaaehtoisten vakuuttamiseksi.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentit vaihtelevat työn tapaturmariskin mukaan. Tapaturmavakuutusmaksu on keskimäärin 0,57 % palkkasummasta.

Tapaturman sattuessa työntekijän on ilmoitettava asiasta välittömästi työnantajalle. Työnantaja antaa työntekijälle vakuutustodistuksen, jonka avulla työntekijä saa tarvitsemansa hoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Mikäli työnantaja ei ehdi toimittaa vakuutustodistusta, se voi lähettää vakuutustodistuksen lääkärille tai sairaalalle myöhemmin. Vakuutustodistuksen saa vakuutusyhtiöstä.

Työnantaja ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituslomakkeella. Jos työntekijälle sattunut työtapaturma on vakava, työnantajan pitää ilmoittaa siitä välittömästi paikkakunnan poliisi- ja työsuojeluviranomaiselle. Lisätietoja ja ohjeita saa omasta vakuutusyhtiöstä.

Jos työnantajan kalenterivuodessa maksama palkkasumma jää alle tapaturmavakuuttamisen alarajan, on työntekijän työtapaturman tai ammattitaudin korvaus asian käsittelee ja korvauksen maksaa tapaturmavakuutuskeskus.

 

Ryhmähenkivakuutus

MLL:n yhdistykset ovat työnantajina velvollisia ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen.  Ryhmähenkivakuutus otetaan yhdessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa. Vakuutusyhtiö perii maksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus ja minimimaksu vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2024 ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,06 % palkasta.

Jos työnantajalla ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollisuutta vuosittain maksettavan palkkasumman perusteella, ryhmähenkivakuutuksen on saanut erillisenä Pohjolan ja Protectorin kautta (2023)