Lakisääteiset vakuutukset ja maksut

Työeläkevakuutus (TyEL-maksu)

Työnantaja ottaa työntekijälleen lakisääteisen TyEl-eläkevakuutuksen työeläkeyhtiöstä. Työeläkeyhtiöiden yhteystiedot löytyvät Työeläke.fi -palvelusta. Työpaikalla on oltava selvästi nähtävillä tieto, missä yhtiössä työntekijöiden eläketurva on hoidettu. Työnantaja tilittää työeläkeyhtiölle sekä omat että työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut.

Jos työnantajalla ei ole vakituista henkilökuntaa ja maksetut palkat jäävät alle 9 005 e / 6 kk (v. 2022), on kysymyksessä tilapäinen työnantaja. Tilapäinen työnantaja hoitaa TyEL-vakuutusvelvollisuutensa valitsemalla tulorekisterissä vakuutusyhtiön vastaanottajaksi palkkailmoituksen yhteydessä. Tilapäinen työnantaja ei tarvitse TyEL-vakuutusta.

 

Työnantajat ja palkansaajat maksavat kumpikin eläkevakuutusmaksua. Työnantaja maksaa koko vakuutusmaksun, mutta perii työntekijän osuuden hänen palkastaan.

TyEL-maksu maksetaan, kun ansiot ylittävät 61,37 euroa kuukaudessa (v. 2021). Työeläkemaksut koskevat 17–67 -vuotiaita työntekijöitä.

 

TyEL maksut vuonna 2022, tilapäinen työnantaja

  • TyEL-maksu yhteensä 25,85 %
  • Työntekijän osuus 7,15 %
  • 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,65 %

Jos rahapalkka ei riitä luontoisedusta pidätettävään työntekijäin eläkemaksuun, työnantaja voi pidättää maksun myöhemmin vuoden kuluessa.

 

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu on 0,53 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta (v. 2022). Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,5 %.
Palkansaajien ja yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,18 % palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 15 128 euroa.
Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 128 euroa, päivärahamaksu on 0 %.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % palkoista (2022).

 

Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17–64 -vuotiaita työntekijöitä

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta vähennetään työntekijän palkasta samalla tavalla kuin ennakonpidätys ja työntekijän eläkemaksu.

 

Työnantajan osuus palkasta riippuen (2022)

  • 0 – 2 197 500 e = 0,50 %
  • 2 197 500 ylittävä osa = 2,05 %
  • Työntekijän osuus = 1,50 %

Työttömyysvakuutus maksetaan Työllisyysrahastolle.

 

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on otettava aina, kun yhdistyksellä on palkattuja työntekijöitä ja yhdistyksen maksama palkka on vuodessa (vähintään) 1 300 euroa.  Vakuutus korvaa työssä ja työmatkoilla sattuneet tapaturmat. Hoitokorvauksilla ei ole ylärajaa ja vakuutuksesta maksetaan vahingoittuneelle myös päivärahaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on myös vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, johon yhdistys voi liittyä. Tämä vakuutus on kuitenkin tarkoitettu vain vapaaehtoisten vakuuttamiseksi.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentit vaihtelevat työn tapaturmariskin mukaan. Tapaturmavakuutusmaksu on keskimäärin 0,7 % palkkasummasta.

Tapaturman sattuessa työntekijän on ilmoitettava asiasta välittömästi työnantajalle. Työnantaja antaa työntekijälle vakuutustodistuksen, jonka avulla työntekijä saa tarvitsemansa hoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Mikäli työnantaja ei ehdi toimittaa vakuutustodistusta, se voi lähettää vakuutustodistuksen lääkärille tai sairaalalle myöhemmin. Vakuutustodistuksen saa vakuutusyhtiöstä.

Työnantaja ilmoittaa vahingosta vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituslomakkeella. Jos työntekijälle sattunut työtapaturma on vakava, työnantajan pitää ilmoittaa siitä välittömästi paikkakunnan poliisi- ja työsuojeluviranomaiselle. Lisätietoja ja ohjeita saa omasta vakuutusyhtiöstä.

 

Ryhmähenkivakuutus

MLL:n yhdistykset ovat työnantajina velvollisia ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen.  Ryhmähenkivakuutus otetaan yhdessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa. Vakuutusyhtiö perii maksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus ja minimimaksu vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2022 ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,06 % palkasta.