Työsuhteen päättyminen

Sekä työnantaja että työntekijä voi irtisanoa vakinaisen työsopimuksen. Irtisanominen voi tapahtua yksilöperusteella tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Ellei muuta ole sovittu, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja.

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän koeajan ulkopuolella, siihen on oltava painava syy. Työnantajan on keskusteltava työntekijän kanssa ja kerrottava, millä perusteilla hänet irtisanotaan ja kuultava työntekijän näkemys asiasta.

Jos työntekijä olennaisesti ja toistuvasti rikkoo tai laiminlyö työsopimuksensa mukaisia velvoitteita, hänet voi irtisanoa yksilöperusteella. Yksilöperustetta ei voi käyttää, ellei työntekijälle ole ensin annettu kirjallista varoitusta.

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi myös postittaa. Tällöin sen katsotaan olevan perillä 7. päivänä postileiman päivästä.

Työnantajan irtisanomisajat

Työntekijän irtisanomisajat

Määräaikainen sopimus loppuu sopimuskauden päätyttyä

Määräaikaista työsopimusta ei tarvitse irtisanoa. Työ päättyy, kun sopimuskausi päättyy. Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä määräaikaisen sopimuksen päätyttyä, katsotaan työsuhteen jatkuvan toistaiseksi voimassa olevana.

 

Työ- ja palkkatodistukset

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän pyynnöstä todistuksessa voi mainita työsuhteen päättymisen syyn ja antaa arvion työntekijän osaamisesta ja käytöksestä. Työntekijän pyynnöstä työnantajan tulee myös antaa todistuksia maksetuista palkoista tai tehdyistä työtunneista esimerkiksi TE-toimistoa tai työttömyyskassaa varten.

Työsuhdetiedot on säilytettävä 10 vuotta. Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä tulee pyytää 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Palkkaustietoja voi tiedustella myöhemmin myös eläkevakuutusyhtiöistä